Ensiz nedir, Ensiz ne demek

Ensiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Eni küçük olan, dar

"Ensiz" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere." - E. B. Koryürek

Yerel Türkçe anlamı:

Beceriksiz

Ensiz anlamı, kısaca tanımı:

Ensizlik : Ensiz olma durumu.

Küçük : Değersiz, önemsiz. Geri aşamada. Kısık, parlak olmayan (ses). Niceliği az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı. Küçük abdest. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Yaşı daha az olan. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı.

Dar : Yetersiz. Az, elverişsiz, sınırlı. Yurt. İdam mahkûmlarını asmak için dikilen direk. Güçlükle, ucu ucuna, ancak. Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz, mikro. Sıkıntılı. Ev. İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı.

Ensizden : Ansızın

Ensize etmek : Bisturiyle kesit yapma.

Ensizliyin : Ansızın

Ensizyon : Bistüriyle kesi yapma, yarma, şak yapma, insizyon. Yumuşak dokuların keskin bir aygıtla kuralına uygun olarak kesilmesi işlemi.

Diğer dillerde Ensiz anlamı nedir?

İngilizce'de Ensiz ne demek? : narrow

Fransızca'da Ensiz : étroit/e

Almanca'da Ensiz : adj. eng

Rusça'da Ensiz : adj. узкий