Esophagitis türkçesi Esophagitis nedir

  • Özefagus yangısı.
  • Özofajit.
  • Yemek borusu iltahabı.
  • Yemek borusu tahrişi.
  • Özofagusun özellikle ilaçlara ve radyasyona bağlı iltihabı.

Esophagitis ingilizcede ne demek, Esophagitis nerede nasıl kullanılır?

Reflux esophagitis : Refluks özofagitis. Yemek borusu büzgeninin işlevsel bütünlüğünün bozulması sonucu mide asidinin ve pepsinin, yemek borusu mukozasında oluşturduğu hiperemi, çizgi tarzında ülserler ve erozyonlarla belirgin patolojik değişim, refluks özofagitis. Geri akış özofagitisi.

Gastrooesophagitis : Mide ve yemek borusu yangısı. Gastroözofagitis.

Oesophagitis : Yemek borusu yangısı. Özofagitis. Özofajit. Yemek borusu iltihabı. Yemek borusu mukozasının kimyasal, sıcak, iyonize radyasyon, elektrokimyasal reaksiyonlar ve çeşitli yaralayıcı etkiler sonucu yüzeysel veya derin yangısı, özofagitis, özofajit. Özefagus yangısı. Yemek borusu mukozasının yangısı. Özofagutus.

Oesophagitis phlegmonosa : Yemek borusunun flegmonöz yangısı. Özofagitis flegmonoza.

Oesophagitis simplex : Özofagitis simpleks. Yemek borusunun basit yangısı.

Esophagismus : Yemek borusu spazmı. Özofagismus.

Esophageal : Özofajiyal. Yemek borusu ile ilgili. Özofajeal. Özofagusa ait. Yemek borusuna ait.

Esophageal dilatation : Özofagus dilatasyonu. Yemek borusu lümeninin daralmasını takiben, daralan bölgenin ön bölümünde meydana gelen genişleme, özofagus dilatasyonu, dilatasyo özofagi. Yemek borusu genişlemesi.

 

Dilatatio oesophagie : Dilatasyo özofagi. Yemek borusun genişlemesi.

Perioesophagitis : Periözofagitis. Yemek borusunu saran dokuların yangısı.

İngilizce Esophagitis Türkçe anlamı, Esophagitis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Esophagitis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Redness : Kızarıklık. Allık. Kırmızılık. Kızıllık.

Inflammation : Hastalık yapan etkenlere, antijenlere, fiziksel yaralanmalara karşı vücudun savunulması için ağrı, yara yerine kanın yönelmesi sebebiyle kızarıklık, serum moleküllerinin damar dışına akması sebebiyle şişme şeklinde gösterdiği değişiklik. enflamasyon. İltihaplanma. İnflamasyon. İrin. bk. yangı. Alevlenme. Coşma. Yalazlanma. İltihap. Yangı. Tutuşturma.

Oesophagitis : Yemek borusu yangısı. Özofagitis. Yemek borusu mukozasının yangısı. Yemek borusu iltihabı. Yemek borusu mukozasının kimyasal, sıcak, iyonize radyasyon, elektrokimyasal reaksiyonlar ve çeşitli yaralayıcı etkiler sonucu yüzeysel veya derin yangısı, özofagitis, özofajit. Özofagutus.

Esophagitis synonyms : rubor.