Reflux esophagitis türkçesi Reflux esophagitis nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Geri akış özofagitisi.
  • Yemek borusu büzgeninin işlevsel bütünlüğünün bozulması sonucu mide asidinin ve pepsinin, yemek borusu mukozasında oluşturduğu hiperemi, çizgi tarzında ülserler ve erozyonlarla belirgin patolojik değişim, refluks özofagitis.
  • Refluks özofagitis.

Reflux esophagitis ingilizcede ne demek, Reflux esophagitis nerede nasıl kullanılır?

Reflux : Geri döndürme. Alçalma. Refluks. Kabarma-alçalma olayında suların indiği dönem. Ters yönde akış, ileriye doğru seyreden sıvı akımının geriye doğru seyir göstermesi, refluks, reflü. Reflü. Geri akış. Uzay, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Damıtma kulelerinin tepe ürününü zenginleştirmek ve kulenin tepe sıcaklığını denetlemek için ürünün geriye, kuleye yollanan bölümü.

Esophagitis : Yemek borusu tahrişi. Özefagus yangısı. Yemek borusu iltahabı. Özofajit. Özofagusun özellikle ilaçlara ve radyasyona bağlı iltihabı.

Reflux condenser : Geri akış kondansatörü. Geriye atımlı kondenser.

Refluxing : Reflu. Geriye akış. Reflü. Geri çekilme. Geriye akma. Geri akış. Refluks. Çekilme.

Gastrooesophagitis : Gastroözofagitis. Mide ve yemek borusu yangısı.

İngilizce Reflux esophagitis Türkçe anlamı, Reflux esophagitis eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Reflux esophagitis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abaxial : Eksenden uzak. Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksen dışı.

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Mezbaha. Salhane.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon.

Abdomen : Böcek gövdesinin alt kısım. Karın (böcek gövdesinde). Karın. Abdomen. Batın. Karnın altı. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Reflux esophagitis synonyms : a amplitude mod, a c syndrom, a dna, abdominal fat necrosis, a band, abamectin.