Dilatatio oesophagie türkçesi Dilatatio oesophagie nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Yemek borusun genişlemesi.
  • Dilatasyo özofagi.

Dilatatio oesophagie ingilizcede ne demek, Dilatatio oesophagie nerede nasıl kullanılır?

Dilatatio : Dilatasyon. Genişleme.

Dilatatio cordis : Dilatasyo kordis. Kalp genişlemesi.

Dilatatio ventriculi acuta : Birincil mide genişlemesi. Akut mide genişlemesi. Primer mide dilatasyonu.

Dilatation : İçi boş organların genişlemesi, dilasyon. Genleşme. Açılma. Genleşim. Genişleme. Bir delik veya borusal bir yapının genişlemesi, dilatasyon, ekspansiyon, ektazi. Dilatasyon. Kayaç taneciklerinin güneş ısısının etkisiyle büyümesi. Biyoloji, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Tevessü.

Dilatational : Genleşen. Genişleyen. Büyüyen.

İngilizce Dilatatio oesophagie Türkçe anlamı, Dilatatio oesophagie eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dilatatio oesophagie ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

 

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abdomen : Abdomen. Karın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karnın altı. Böcek gövdesinin alt kısım. Karın (böcek gövdesinde). Batın.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

Dilatatio oesophagie synonyms : a clay, abattoir, a dna, abdominal ovariectomy, abdominal pain, abaxial.