Oesophagitis simplex türkçesi Oesophagitis simplex nedir

  • Özofagitis simpleks.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Yemek borusunun basit yangısı.

Oesophagitis simplex ingilizcede ne demek, Oesophagitis simplex nerede nasıl kullanılır?

Oesophagitis : Yemek borusu mukozasının kimyasal, sıcak, iyonize radyasyon, elektrokimyasal reaksiyonlar ve çeşitli yaralayıcı etkiler sonucu yüzeysel veya derin yangısı, özofagitis, özofajit. Özofagitis. Yemek borusu iltihabı. Yemek borusu mukozasının yangısı. Özofagutus. Yemek borusu yangısı. Özefagus yangısı. Özofajit.

Simplex : Tek silindirli. Tek yönlü (hat). Tek yönlü. Ancak tek yönde veri akışına olanak veren herhangi bir dizgeye değgin, örn. tek yönlü iletişim. Yalınca. Tekyönlü. Alıcı ve verici istasyon arasında yalnız tek yönlü iletişim yapabilme özelliği. Simpleks. Basit. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır.

Oesophagitis phlegmonosa : Yemek borusunun flegmonöz yangısı. Özofagitis flegmonoza.

Adiposis tuberosa simplex : Adiposis dolorosa. (tıp veya medikal terimi) anders hastalığı. Lipmatoz. Dokunuşa duyarlı olan ağrılı bölgesel yağ kitleleri ile tanımlanan hastalık (karın boşluğu veya ekstermitelerde).

Articulatio simplex : Basit eklem. Yalnızca iki kemiğin katkısıyla oluşan eklem, artikulasyo simpleks.

Downhill simplex : İnişli simpleks.

 

İngilizce Oesophagitis simplex Türkçe anlamı, Oesophagitis simplex eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Oesophagitis simplex ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Abaxial : Eksendışı. Eksenden uzak. Abaksiyal. Eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak, eksen dışı.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

 

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abdomen : Böcek gövdesinin alt kısım. Karnın altı. Batın. Karın (böcek gövdesinde). Abdomen. Karın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen.

Oesophagitis simplex synonyms : a c deformity, a band, abattoir, abdominal distention, abdominal palpation, abdominal pain.