Oesophagitis türkçesi Oesophagitis nedir

  • Özefagus yangısı.
  • Özofagutus.
  • Özofagitis.
  • Özofajit.
  • Yemek borusu mukozasının yangısı.
  • Yemek borusu mukozasının kimyasal, sıcak, iyonize radyasyon, elektrokimyasal reaksiyonlar ve çeşitli yaralayıcı etkiler sonucu yüzeysel veya derin yangısı, özofagitis, özofajit.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Yemek borusu iltihabı.
  • Yemek borusu yangısı.

Oesophagitis ingilizcede ne demek, Oesophagitis nerede nasıl kullanılır?

Oesophagitis phlegmonosa : Yemek borusunun flegmonöz yangısı. Özofagitis flegmonoza.

Oesophagitis simplex : Yemek borusunun basit yangısı. Özofagitis simpleks.

Gastrooesophagitis : Gastroözofagitis. Mide ve yemek borusu yangısı.

Perioesophagitis : Yemek borusunu saran dokuların yangısı. Periözofagitis.

Stenosis oesophagi : Yemek borusu daralması. Özofagus stenozu.

Oesophagostomosis : Nodüler solucan hastalığı. Hayvanlarda oesophagostomum cinsi nematodların neden olduğu sindirim sistemi enfeksiyonu. koyun ve keçilerde oesophagostomum columbianum ve oesophagostomum venulosum olmak üzere iki önemli tür bulunmaktadır’. sığırlarda yalnızca oesophagostomum radiatum enfeksiyona neden olmaktadır, özofagostomozis. Özofagostomozis.

Oesophagi : Yutak. Yemek borusu. Gırtlak. Boğaz.

Oesophageal bulb : İplik solucanlarında (nematoda) özofagus üzerindeki iki şişkinlik. Özofagus ampulü.

 

Dilatatio oesophagie : Dilatasyo özofagi. Yemek borusun genişlemesi.

Oesophageal : Yemek borusuna ait. Özofajiyal. Özofagusa ait. Yemek borusuyla ilgili. Özofajeal. Yemek borusu ile ilgili.

İngilizce Oesophagitis Türkçe anlamı, Oesophagitis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Oesophagitis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Inflammation : Zararlı etkenlerin canlı dokuda uyardığı, ateş, ağrı, sıcaklık, şişkinlik ve işlev bozukluğuyla belirgin, damar, sıvı ve hücre reaksiyonlarının tümü, iltihap. İrin. bk. yangı. Hastalık yapan etkenlere, antijenlere, fiziksel yaralanmalara karşı vücudun savunulması için ağrı, yara yerine kanın yönelmesi sebebiyle kızarıklık, serum moleküllerinin damar dışına akması sebebiyle şişme şeklinde gösterdiği değişiklik. enflamasyon. Tutuşturma. İltihap. Yalazlanma. Coşma. İltihaplanma. İnflamasyon. Alevlendirme.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

Abdomen : Abdomen. Karnın altı. Karın (böcek gövdesinde). Batın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Karın.

 

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Esophagitis : Özofagusun özellikle ilaçlara ve radyasyona bağlı iltihabı. Yemek borusu tahrişi. Yemek borusu iltahabı.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Oesophagitis synonyms : rubor, abdominal fat necrosis, abdominal palpation, abattoir, redness, abaxial, abdominal pain, abdominal distention, a amplitude mod, abdominal ovariectomy.