Evaporation türkçesi Evaporation nedir

 • Buhar.
 • Buğulanma.
 • Bir çözeltideki çözücünün uçurulması.
 • Sıvı halden gaz haline geçme.
 • Sıcaklığın etkisiyle suyun sıvı durumdan buğu durumuna geçmesi.
 • Buğulaşma.
 • Sıvı radyoaktif artıkların radyoaktif olmayan bileşenlerinin buharlaştırılması sonucu, geriye kalan yoğunlaştırılmış radyoaktif madde miktarının hacimce küçültülmesi.
 • Biyoloji, coğrafya, kimya, madencilik, nükleer enerji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Toprak yüzeyindeki suyun buharlaşması ve toprak üzerinde yetişen bitkilerin terlemesi (transpirasyon) ile su kaybı. evaporasyon, evatransporasyon.
 • Katı veya sıvı maddelerin yapısında bulunan su veya herhangi bir bileşenin ısı değişikliği nedeniyle gaz haline geçmesi.
 • Suyun veya diğer sıvı maddelerin gaz haline dönüşmesi, evaporasyon.
 • Uçup gitme.
 • Evaporasyon.
 • Buharlaşma.
 • Buharlaştırma.
 • Bir sıvıyı gaz evreye geçirme işlemi.
 • Buğu.
 • Tebahhur.
 • Buğulandırma.

Evaporation ingilizcede ne demek, Evaporation nerede nasıl kullanılır?

Evaporation confidental heat : Buharlaşma gizli ısısı. Bir maddenin kendi kaynama noktasında bir kilosunu kaynatmak için gereken ısı miktarı.

Evaporation heat : Bir sıvıyı buhar haline dönüştürmek için harcanması gerekli olan ısı miktarı. Suyun buharlaşırken çevresinden almış olduğu ısı. belirli bir miktardaki suyun buharlaşması için gerekli olan ısı. Buharlaşma ısısı.

 

Evaporation point : Buharlaşma çekidi. Buharlaşma noktası.

Evaporation pool : Buharlaşma havuzu. Suyun buharlaşma derecesini ölçmek için bir alet olarak kullanılan her türlü sıvı. Atmometre.

Evaporation temperature : Buharlaşma ısısı. Buharlaşma sıcaklığı. Suyun buharlaşırken çevresinden almış olduğu ısı. belirli bir miktardaki suyun buharlaşması için gerekli olan ısı.

Cathodic evaporation : Katodik buharlaştırma.

Evaporated : Kısmen suyu alınmış. Buharlaştırılmış. Buhar haline gelmiş. Buğulanmış. Tebahhur etmiş. Buharlaşmış. Buhar olup uçmuş.

Preevaporation : Ön buharlama.

Evaporative : Buharlaşma meydana getiren. Buharlaşmalı. Uçucu. Buharlaşma ile alakalı.

Evaporations : Tebahhur. Buhar. Buğulanma. Buğu. Buğulandırma. Buharlaştırma. Evaporasyon. Buharlaşma. Uçup gitme.

İngilizce Evaporation Türkçe anlamı, Evaporation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Evaporation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Evaporating : Uçucu. Buharlaştırcı.

Aurae : Atmosfer. Sıcak basması. Gizemli ortam. Hava. Koku. Ruh.

Steam : İstimbotla veya buharlı lokomotifin çektiği trenle gitmek. Buğulamak. İstim. Buhar çıkmak (bir şeyden). Buharla çalışmak. Buhar halinde çıkmak (bir şeyden). Buhar çıkarmak.

Dehydration : Su giderme. Histolojide dokuların yıkamadan sonra suyunu gidermek amacıyla düşük dereceli alkollerden geçirilmesi. parafin ve selloidin gibi maddelerle işlem yapılacak preparatlar sırasıyla % 50, % 60, % 70, % 80, % 90, % 96 ve saf alkollerde tutulurlar. Su kaybı, bir maddenin suyunu kaybetmesi. vücudun aşırı su kaybetmesi sonucu oluşan durum. Bileşikteki ya da örüt yapısındaki suyu çekme, alma. Suyunu giderme. Vücuttan aşırı sıvı kaybedilmesi durumu. içme suyunun azlığı, su içmeyi engelleyen hastalık halleri, şiddetli akut ishaller, yeni doğanların salgın akut ishalleri, aşırı kusma, şeker hastalığında olduğu gibi çok işeme hali, dehidratasyon, hipohidrasyon. aşırı terleme, aşırı kan kaybı ve kimi böbrek hastalıkları gibi nedenlerden kaynaklanır. bir doku, organ, madde veya molekülden suyun uzaklaştırılması. Susuzlaştırma. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir doku, organ ya da maddeden suyun çıkarılması, uzaklaştırılması. Dehidrasyon.

 

Boiling : Haşlama. Çok sıcak. Kaynatan. Kavurucu. Kaynar. Köpüren. Kızgın. Kaynatma. Kaynayan.

Vaporisation : Bir özdeğin, kimyasal yapısında değişiklik olmaksızın sıvı evrenden gaz evreye geçmesi.

Inspissation : Koyulaşma. Koyultma. Koyulaştırma.

Exhalations : Soluk verme. Nefes verme. Nefes. Soluk. Koku. Soluma. Oh çekme. Gaz.

Evaporation synonyms : clouding up, plastination, lyophilization, freeze drying, state change, vapourization, evaporations, steamers, drying up, smoking, vapour, volatilisation, vaporization, vapor, fog, vaporescence, misting, auras, condensations, vapoured, phase transition, volatility, exhalation, phase change, mists, mist, evaporates, vapouring, evatransporation, steamer, lyophilisation, evanescing, steamering.

Evaporation ingilizce tanımı, definition of Evaporation

Evaporation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, the evaporation of water, of ether, of camphor. The process by which any substance is converted from a liquid state into, and carried off in, vapor.