Exactly identified model türkçesi Exactly identified model nedir

  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Kesin özdeşleştirilmiş model.

Exactly identified model ingilizcede ne demek, Exactly identified model nerede nasıl kullanılır?

Exactly : Tam olarak. Tümüyle. Titizlikle. Harfiyen. Tamı tamına. Tam anlamıyla. Tamamen. Tıpatıp. Aynen. Tam.

Identified : Saptanmış. Belirlenmiş. Tanımlanmış. Tanımlanan. Belli bir kimse veya şey olarak tasdik edilmiş.

Model : Taslam. Modellemek. Bir nesnenin ya da bir işlemin yapımında kılavuzluk eden ve aslının niteliklerimi değişik bir ölçü içinde taşıyan nesne ya da işlem birimi, anlamdaş taslam. Kalıp. Örnek. Manken. Modelini yapmak. Modellik etmek. Model. Mankenlik yapmak.

Exactly identified : Kesin özdeşleştirilmiş.

Exactly identified equation : Kesin özdeşleştirilmişdenklem.

İngilizce Exactly identified model Türkçe anlamı, Exactly identified model eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Exactly identified model ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A posteriori analysis : Ardıl çözümleme. A posteriyori analiz.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

A priori probability : Öncül olasılık.

A b model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

A error : A-hatası.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

 

Abel blanchard model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

Abc method : Yaklaşık bootstrap güven yöntemi. Abc yöntemi.

A level : A-düzeyi. Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi).

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

Exactly identified model synonyms : a posteriori probability, a posteriori information, aalen estimator, a priori analysis, a priori information, abadir test.