Exactly identified equation türkçesi Exactly identified equation nedir

  • Kesin özdeşleştirilmişdenklem.
  • Ekonomi alanında kullanılır.

Exactly identified equation ingilizcede ne demek, Exactly identified equation nerede nasıl kullanılır?

Exactly : Tamı tamına. Aynen. Tamam. Tam olarak. Tıpatıp. Tam anlamıyla. Tamamen. Harfiyen. Tümüyle. Kesin olarak.

Identified : Tanımlanmış. Tanımlanan. Saptanmış. Belli bir kimse veya şey olarak tasdik edilmiş. Belirlenmiş.

Equation : Bir kimyasal tepkinmeye giren, çıkan ve ara basamaklarda yer alan özdeklerin değişimlerini nicel olarak gösteren anlatım türü. Bilgisayar, ekonomi, kimya alanlarında kullanılır. Muadele. Eşitlik. Denklik. Denklem. Eşit (=) belirtimiyle birbirinden ayrılan iki yanlı simgesel anlatım, bk. denklem. Eşitleme. Denkle. Denge.

Exactly identified : Kesin özdeşleştirilmiş.

Exactly identified model : Kesin özdeşleştirilmiş model.

Identified equation : Özdeşleştirilmiş denklem.

Just identified equation : Tam özdeşleştirilmiş denklemler.

İngilizce Exactly identified equation Türkçe anlamı, Exactly identified equation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Exactly identified equation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A priori probability : Öncül olasılık.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

 

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

A error : A-hatası.

A level : Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi). A-düzeyi.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

Abel blanchard model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

Abadir test : Abadir sınaması.

A b model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A priori analysis : Öncül çözümleme. A priyori analiz.

Exactly identified equation synonyms : a priori theoretical criteria, abc method, a posteriori information, a posteriori analysis, a priori information, aalen estimator.