Fen nedir, Fen ne demek

Fen; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ortak ad.
 • Fizik, kimya, matematik ve biyolojiden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik.
 • Hile, hilekârlık.
 • Bilim, bilgi

"Fen" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Erkeğin en budalası yine karısını aldatmak fennini bulur." - H. R. Gürpınar
 • "Fen fakültesi."
 • "Hocalar dinde, hekimler fende ayıp yok, derlerdi." - F. R. Atay
 • "Edison, bilimden çok fenne hizmet etmiştir."

Fen anlamı, kısaca tanımı:

Fennini almak : Bir işin inceliklerini, püf noktalarını kavrayıp o alanda usta olduğunu göstermeye başlamak.

Fen bilimi : Fenle ilgili konuları araştıran, inceleyen bilim dalı.

Fen bilimleri : Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı.

Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

Bilgi : İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Bilim. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

 

Hile : Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma. Birini aldatmak, yanıltmak için yapılmış olan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika.

Fen bilgisi : Konuları genellikle fizik, kimya, biyoloji bilimlerinden yararlanılarak saptanan, öğrencilere canlı ve cansız varlıkların özellikleri ve insan yaşayışıyle olan ilişkileri üzerinde temel bilgi ve anlayışları kazandırma amacını güden, çoğunlukla orta dereceli okulların birinci döneminde okutulan ders.

Fen ve tabiat bilgileri : Çocukların yaşadıkları yakın yurt ve çevreyi daha iyi tanımalarına, kişi ve toplum sağlığı konularında bilgi ve beceri kazanmalarına, tarım çalışmalarına karşı daha çok ilgi duymalarına ve böylece çevrelerine kolayca uymalarına yardımcı olmak amacıyla ilkokulların ikinci döneminde okutulan ders.

Fen ile ilgili Cümleler

 • Fen bilgisi öğretmeni misiniz?
 • Bay Jackson bizim fen bilgisi öğretmeni .
 • Dersimiz fen.
 • Fen bilgisi öğretmeniydim.
 • Fen bilgisi öğretmeni Tom'a bir A verdi.
 • Ali bir fen bilgisi öğretmeni ve ben de.
 • Chris fen dersinde geriye düşme riskinde.
 • Ali bir fen bilgisi öğretmeniydi.
 

Diğer dillerde Fen anlamı nedir?

İngilizce'de Fen ne demek? : n. wet land, swamp, marsh

n. science

Fransızca'da Fen : science [la], art [le], technique [la]

Almanca'da Fen : adj. naturwissenschaftlich

Rusça'da Fen : n. наука (F), искусство (N), техника (F)