Ferreting türkçesi Ferreting nedir

 • Araştırmak.
 • Bağlama kumaşı.
 • Arayıp taramak.
 • Dağgelinciği.
 • Yaban gelinciği.
 • İpek veya pamuktan ince kurdela (bağlama veya süsleme için).
 • Dağgelinciği ile avlanmak.
 • Kovmak.
 • Dağgelinciği ile fare ve tavşanları geleneksel avlama fiili.
 • Araştırıcı.
 • Dedektif.
 • İpek şerit.

Ferreting ingilizcede ne demek, Ferreting nerede nasıl kullanılır?

Ferret about : Karıştırarak aramak. Karıştırmak. Araştırmak.

Ferret around : Karıştırarak aramak.

Ferret out : Araştırmak. Arayıp tarayıp bulmak. Meydana çıkarmak. Kovmak. Ortaya çıkarmak.

Ferret : Araştırıcı. Arayıp taramak. Yaban gelinciği. Kovmak. Dağgelinciği. Araştırmak. Dağgelinciği ile avlanmak. Hafiye. İpek şerit. Dedektif.

Ferreted : Araştırıcı. Araştırmak. Yaban gelinciği. Dağgelinciği ile avlanmak. Dedektif. Arayıp taramak. İpek şerit. Dağgelinciği. Kovmak.

Ferreous : Demirli. Demir gibi.

Conferred : Danışmak. Vermek. Sunmak. Görüşmek.

Ferreter : Dikkatlice araştıran kimse. Dağgelinciği ile avlanan kimse.

Conferree : Komite üyesi. Konferans katılımcısı. Bir şeyin ödül olarak verildiği veya bağışlandığı kimse. Bir şey verilen kimse. Katılımcı.

Ferremia : Kanda demir bulunması. Ferremi.

İngilizce Ferreting Türkçe anlamı, Ferreting eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ferreting ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Zymosis : Mayalanma. Bulaşıcı hastalık. Fermentasyon. Fermantasyon.

Analysing : İncelemek. Çözümleyiş. Çözümleyici. Tahlil etmek. İnceleme. Çözümlemek. İnceleniyor. Analiz etmek. Çözümleniyor.

Heuristic : Keşifsel. Bulgulayıcı. Araştıran. Bulucu. Sezgisel. Araştırmacı. Deneyimsel. İncelemeci. Buluşsal.

Dick : Yarrak. Yavşak. Herif. Adam. Polis hafiyesi. Sik. Çük (argo sözcük). Yarak. Mokar.

Chemical process : Kimyasalların sebep olduğu faaliyetler. Kimyasal süreç. Kimyasal işleme. Kimyasal işlem. Kimyasallar sebebiyle meydana gelen işlem.

Hawkshaw : Ajan. Hafiye.

Chemical action : Kimyasal etki.

Experimenters : Deneyen kimse. Test eden kimse. Deneyleri yönlendiren kimse. Deneyleri gerçekleştiren kimse. Deneyci.

Transportation : Ulaşım. Taşınma. Sürgün. Nakliyat. Mal, özdek ya da kişilerin çeşitli araçlarla bir yerden diğer bir yere taşınmaları. Nakledilme. Nakil. Taşıma işleri. Taşınım. Gönderme.

Rakes : Yan yatmak (gemi). Taraklamak. Taramak (silah). Tırmıklamak. Tırmıkla toplamak.

Ferreting synonyms : vinification, top fermentation, bottom fermentation, analyse, banish, ferment, investigators, investigatory, check into, bloodhounds, inquiring, zymolysis, analyzed, cast around, delves, experimenter, prospector, comb out, investigator, enquirer, investigative, delved, ax, analyze, gimp, ferret, researcher, can, ferreted, comb, ferrets, searchings, raked.