Fiilen nedir, Fiilen ne demek

Fiilen; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Gerçekten
  • Gerçekten yaparak, çalışarak.

"Fiilen" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Harbin fiilen başlaması ise seçim günlerinin arifesine başlıyor." - H. Taner

Fiilen tanımı, anlamı:

Fiil : İş, davranış. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem.

Gerçek : Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Yapay olmayan. Gerçeklik. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Doğruluk. Temel, başlıca, asıl.

Çalış : Çalma işi.

Gerçekten : Gerçek olarak, cidden, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki.

Diğer dillerde Fiilen anlamı nedir?

İngilizce'de Fiilen ne demek? : adv. virtually, de facto, actually

Fransızca'da Fiilen : pratiquement

Almanca'da Fiilen : praktisch, persönlich

Rusça'da Fiilen : adv. фактически