Filmci nedir, Filmci ne demek

  • Sinemacı
  • Dalavereci, oyuncu.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

[Bakınız: sinemacı]

Filmci kısaca anlamı, tanımı:

Film : Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak. Sinemalarda gösterilen eser.

Filmcilik : Sinemacılık.

Sinemacı : Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse, filmci. Sinema işleten kimse. Film yapımcısı veya yönetmeni, filmci.

Dalavereci : Çıkarı için hileye başvuran kimse, taklacı, kolpocu, aferist.

Oyuncu : Sinema, perde veya bir gösteride rol alan sanatçı, aktör, aktris. Oyunu seven. Herhangi bir oyunda oynayan kimse. Çok oyun yapan, oyundan oyuna geçen (kimse). Düzenci, hileci.

Diğer dillerde Filmci anlamı nedir?

İngilizce'de Filmci ne demek? : n. one responsible for general supervision of a motion picture (or play, television program, etc.)

Almanca'da Filmci : n. Kameramann

Rusça'da Filmci : n. кинематографист (M)