Filmcilik nedir, Filmcilik ne demek

Filmcilik; bir sinema terimidir.

  • Sinemacılık

"Filmcilik" ile ilgili cümleler

  • "Çoğu kez yan uğraş olarak oyuncular filmcilikle uğraşıyordu." - M. And

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

[Bakınız: sinemacılık]

Filmcilik hakkında bilgiler

Film yapımı, bir filmin yapım aşaması ilk olarak hikâyenin fikrini bulmakla ya da fikri satın almakla başlar.Daha sonra bu fikir senaryoya dökülür. Film çekilir, kurgulanır ve son halini aldıktan sonra seyirciye sunulur. Bu genellikle büyük bir insan kapasitesi gerektirmektedir ve bunun tamamlanması birkaç aydan birkaç yıla kadar geçen bir süre alabilir. Film yapımı ekonomik, sosyal ve politik açıdan dünya üzerinde büyük bir yer kaplamaktadır. Ve film yapımında çeşitli teknolojiler ve teknikler kullanılır.

Filmcilik tanımı, anlamı:

Filmci : Dalavereci, oyuncu. Sinemacı.

Film : Sinemalarda gösterilen eser. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

Sinemacılık : Sinema çalışmalarıyla ilgili konular. Sinema filmlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri yapmak, film çevirmek, bunların sürüm ve dağıtımını sağlamak amacıyla yapılmış olan çalışmaların tümü, filmcilik, sinematografi. Bu çalışmaları yapanların işi.

 

Aşama : Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap. Varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri, evre, basamak, adım, merhale.

Bulmak : Herhangi bir görüşe, bir yargıya varmak. Arayarak veya aramadan bir şeyle, bir kimse ile karşılaşmak. Bir şeyi elde etmek. Bir yere, bir noktaya erişmek, ulaşmak. Hatırlamak. Sağlamak, temin etmek. İlk kez yeni bir şey yaratmak, icat etmek. Seçmek. Cezaya uğramak. İstenilen şeye kavuşmak, nail olmak. Varlığı bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak, keşfetmek. Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek.

Fikir : Kuruntu. Düşünce. Düşün.

Senaryo : Tiyatro oyunu, piyes, film, dizi film vb. eserlerin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin. Bir olayı başka bir yöne, bir amaca ulaştırmak için uydurulan yalan.

Kurgu : Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj. Uygulamaya geçmeyen, sadece bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon. Bir işe hazırlamak için yapılmış olan telkin. Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser. Çatı. Zembereğin kurulmuş olma durumu.

 

Seyirci : İzlemek, eğlenmek için bakan kimse, izleyici. Bir olayı gören, izleyen kimse, izleyici.

Diğer dillerde Filmcilik anlamı nedir?

İngilizce'de Filmcilik ne demek? : n. screenland

Rusça'da Filmcilik : n. кино (N), кинематограф (M), кинематография (F), кинопромышленность (F)