Sinemacılık nedir, Sinemacılık ne demek

Sinemacılık; bir sinema terimidir.

  • Sinema filmlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri yapmak, film çevirmek, bunların sürüm ve dağıtımını sağlamak amacıyla yapılmış olan çalışmaların tümü, filmcilik, sinematografi.
  • Bu çalışmaları yapanların işi.
  • Sinema çalışmalarıyla ilgili konular

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Sinema filmlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri yapmak, film çevirmek, bunların sürümünü sağlamak için yapılmış olan çalışmaların tümü.

Bu çalışmaları yapanların işi, uğraşı.

Sinema çalışmaları, uygulayımı, işleyimi, sanatıyla ilgili konular.

İngilizce'de Sinemacılık ne demek? Sinemacılık ingilizcesi nedir?:

cinematography), kinematograph(y), film-making, (abd) motion pictures

Sinemacılık tanımı, anlamı:

Sinemacı : Sinema işleten kimse. Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse, filmci. Film yapımcısı veya yönetmeni, filmci.

Sinema : Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat. Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı. Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran veya perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi.

 

Film : Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Sinemalarda gösterilen eser. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

Gerçek : Doğruluk. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Yalan olmayan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Gerçeklik. Temel, başlıca, asıl. Yapay olmayan.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Araç : Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Taşıt. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

Gereç : Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal.

Yapmak : Gerçekleştirmek. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek. Davranmak, hareket etmek. Düzenli bir duruma getirmek. Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek. Üretmek. Evlendirmek. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek. Olmasına yol açmak. Onarmak, tamir etmek. Bir durum yaratmak. Dışkı çıkarmak. Yol almak. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek. Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek. Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek. Olmak. Edinmek, sahip olmak. Salgılamak, çıkarmak.

 

Çevirmek : Yönetmek, idare etmek. Çevrilemek, tevil etmek. Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek. Durdurmak. Geri göndermek. Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek. Bir şeyin yönünü değiştirmek. Bir durumdan başka duruma geçmek. Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek. İşlemek, yapmak. Kâğıt oyunu oynamak. Çeviri yapmak. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek. Döndürerek hareket ettirmek. Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Sinemacılık okulu : Sinemacılık öğretimi yapılan, sinema uygulamanları, oyuncuları, sanatçıları yetiştiren öğretim kurumu.

Sinemacılık öğretimi : Sinemanın herhangi bir uğraş dalında sinemacı yetiştirmeyi amaçlayan öğretim.

Sinemacılık uğraşı : Sinemanın çeşitli kollarından herhangi birinde yapılan iş, uğraş konusu.

Diğer dillerde Sinemacılık anlamı nedir?

İngilizce'de Sinemacılık ne demek? : adj. cinematographic

n. show business, cinematography, film craft, show biz

Fransızca'da Sinemacılık : cinématographie