Gammy türkçesi Gammy nedir

  • Aksak.
  • İncinmiş.
  • Sakat.
  • Sakat (bacak).
  • Sakatlanmış.

Gammy ingilizcede ne demek, Gammy nerede nasıl kullanılır?

Gamma : Gama. Açındırılmış bir filmde, duyarlıkölçümü eğrisinin düz çizgisinin yatay çizgiyle oluşturduğu açıyla belirlenen, görüntü aktarma işlemi sertlik ölçüsü. Kontrast derecesi. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Gama j. Orta not (ingiliz ingilizcesi). Gamma.

Gamma aminobutyric acid : Gaba. Gama amino butirik asit. Gama aminobutirik asit. Süpresif nörotransmiter görevi olan amino asit. Gama-amino bütirik asit. Merkezi sinir sisteminde bulunan amino asit. Gama aminobütrik asit. Gamaaminobutirik asit. Beyin ve omurilikteki ara nöronlarda yaygın bir biçimde bulunan ve glutamik asitten glutamik asit dekarboksilaz enzimi aracılığında oluşan, baskılanma yapıcı cevapların oluşmasından sorumlu olan amino asit yapılı nöromedyatörlerden biri, gaba.

Gamma caseine : Beta kazeinden proteolizis yoluyla üretildiği sanılan kazein fraksiyonu. Gamma kazein.

Gamma cells of hypophysis : Kromofob hücreler. Hipofizin gama hücreleri.

Gamma chain : Igg, immünglobulinlerin ağır zinciri. dölüt hemoglobininde bulunan iki tip polipeptit zincirinden biri. Gama zinciri.

Gamma factor : Gama faktörü.

Gamma globulin : Gama globulin. Çocuk felcine karşı kullanılan bir ilaç. Savunmada görevli olan antikorları oluşturan ve immünglobulinin eş anlamlısı olan elektroforez sırasında katoda doğru en hızlı hareket eden serum proteinleri olan bir globülin alt tipi. Gammaglobülin. Gammaglobulin. Gamaglobulin.

 

Gamma coefficients : Gama katsayıları.

Gamma forming element : Gama yapıcı element. Gamma oluşturucu öge. Ostenit oluşturucu öge.

Gamma gandy body : Gamma-gandy cisimciği. Siderotik düğüm.

İngilizce Gammy Türkçe anlamı, Gammy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gammy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Lame : Sakatlamak. Topallamak. Zayıf. Topal etmek. İnanılması güç. Eksik. Topal. Yavan.

Wounded : Mecruh. Yaralanmış. Kırılmış. Resis. Yaralı.

Disorganised : (britanya ingilizcesi) düzensiz. Karıştırılmış. Karışık. Tertipsiz. Tertipsizleştirilmiş (disorganized olarak da yazılır). Altüst olmuş. Düzensiz. Düzensizleştirilmiş. Dağınık hale getirilmiş.

Crock : Külüstür araba. Hurda. Güveç. Toprak kap kırığı. Aciz kimse. Moruk. Düldül. Külüstür araç. Yaşlı at.

Crippled : Topal. Kötürüm. Sakatlanan. Arızalı. Eli ayağı tutmayan.

Pained : Kederli. Dertli. Üzgün. Sıkıntılı. Canı yanmış. Karamsar. Ağrılı. Sancılanmış.

Lopsided : Orantısız. Yana yatmış. Eğilmiş. Bir tarafı diğerine göre daha ağır veya büyük olan. Dengesiz. Bir tarafı daha büyük ya da daha alçak. Oransız. Bir yana eğik. Simetrik olmayan.

Faulty : Çürük. Kabahatli. Özürlü. Bozuk. Arızalı. Kusurlu. Hatalı. Eksik. Defolu.

Sprained : Yerinden oynamış (bir eklem yerinin bağ dokuları ile ilgili). Yaralanmış. Burkulmuş. Yerinden oynamış (bir eklem yeri).

 

Gammy synonyms : hamstringed, gimpier, cripple, disabled, hipshot, lamest, maimed, funnier, interrupted, lameds, disorganized, limping, funny, funniest, mutilated, lames, scotched, handicapped, game, defective, cause damage, crocks, hors de combat, caused damage, aggrieved, unfit, gimpiest, lamed, gamest, halting, out of action, gimpy.

Gammy zıt anlamlı kelimeler, Gammy kelime anlamı

Fit : Yetenekli. Sağlıklı. İyi gelmek. Yakıştırmak. Uydurmak. Uygun. Yerinde. Girmek. Uymak. Zinde.