Gap character türkçesi Gap character nedir

  • Aralık damgası.
  • Aralık damgası yazı işleme.
  • Bilişim alanında kullanılır.
  • Teknik nedenlerle bir bilgisayar sözcüğünde yer alan fakat veri gösterim değeri bulunmayan damga.
  • Aralık karakteri.

Gap character ingilizcede ne demek, Gap character nerede nasıl kullanılır?

Gap : İki üşek arasında bir kıvılcım ya da yay atlamasının oluşabileceği uzaklık. bir mıknatıssal çevrimin iki parçasını ayıran hava aralığı. belirli iki değer arasındaki bölge. Kırık ayrığı. Tarımsal üretim sistemini iktisadi açıdan karlı ve verimli, sosyal açıdan yaşanabilir, insan ile hayvan sağlığına ve çevreye duyarlı kılarak gönenci artıran, dünyada bütünleşik ürün yönetimini önplana çıkaran sürdürülebilir kalkınmanın tarımsal ayağını oluşturan uygulamalar bütünü. iyi tarım uygulamaları avrupa iyi tarım uygulamaları adı altında başlayıp, küresel iyi tarım uygulamaları ile geliştirilen uluslararası ölçünleştirme girişimlerini kapsamaktadır. Ara. İyi tarım uygulamaları. Açıklık. Boşluk. Kısık. Kıvrımlı yapılarda, bir kıvrımı keserek, iki yandaki çukurlukları birleştiren, dar ve boğaz biçimindeki gedik koyaklara verilen ad. Yarmak.

Character : El yazısı. Bilgisayar, bilişim, biyoloji, eğitim, sinema, televizyon, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kişileştirme işleminde derinlemesine ele alınan oyun kişisi; kendine özgü nitelikler içinde ruhsal gelişimi olan oyun kişisi. karakterin dış görünüşleri ötesinde anlamı sağlayan iç yaşamı vardır. örnek : hamlet, galile, tartuffe, othello, treplev vb. Karakter. İnsanın etkinliklerine, yaşama koşullarına bağlı olan ve eylemlerinde açığa vurulan durağan düşünüş özelliklerinin tümü. İsim. Verinin düzenlenmesi, denetlenmesi ya da gösterimi için kullanılan ve üzerinde uzlaşıma varılmış öğeler kümesinin bir üyesi. yazaçları, sayıları, noktalama imlerini ya da başka simgeleri belirten damgalar, genellikle, veri ortamları üzerinde fiziksel durumlar ya da bitişken çizgiciklerin birbirlerinden değişik birleşimleriyle biçimlenirler. Özellik. Tip bir kimse. Harf.

 

Gap analysis : Fark analizi. Ayrım çözümleme. Aralık çözümlemesi. Boşluk analizi.

Gap between electrodes : Ateşlik tırnakları arasındaki açıklık. Tırnak aralığı.

Gap bridging : Uzlaşmaya varma. Farklılıkları aşma. Uçurumları birleştirme.

Gap depth : Boşluk derinliği.

Gap filling transactions : Ödemeler bilançosunda çizgi üstü işlemlerdeki açık veya fazlayı kapamaya yönelik gedik kapatan işlemler. krş. resmi rezervler hesabı, denkleştirici işlemler, çizgi üstü işlemler. Çizgi altı işlemler.

İngilizce Gap character Türkçe anlamı, Gap character eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gap character ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Accesibility : Bir gömüde, bir dizin terimine yollama yapan ortalama terim sayısı. Erişilebilirlik. Erişilirlik.

 

Algorithmic language : Matematiksel ve bilimsel sorunların çözümüne ilişkin algoritma tanımlamaya dönük, öbek yapılı, yüksek düzeyli izlenceleme dili. Matematiksel ve bilimsel uygulamalarda kullanılan cebirsel bilgisayar dili. Algol. Algoritmik dil. Algorithmic language (cebirsel dil).

Algol : Matematiksel ve bilimsel uygulamalarda kullanılan cebirsel bilgisayar dili. Matematiksel ve bilimsel sorunların çözümüne ilişkin algoritma tanımlamaya dönük, öbek yapılı, yüksek düzeyli izlenceleme dili. Umacı. Algorithmic language (cebirsel dil). Algol dili. Algol.

Alphanumeric character set : Abecesayısal damga takımı. Yazaçları, sayamakları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan damga takımı.

Administrative data processing : Yönetimsel bilgi işlem. İdari veri işleme. Sayışımda ya da yönetimde kullanılan özdevimli bilgi işlem. Yönetsel bilgi işlem. Yönetsel bilgi işleme. Yönetsel veri işleme.

Actual address : Hakiki adres. Bir verinin bulunduğu bellek konumunun, donanım üzerinde erişimin doğrudan yapılabileceği biçimde belirtilen adresi. Gerçek adres.

Addressing : Ağ kaynaklarına ulaşım yöntemi (bilgisayar). Hitabet. Hitaben. Adresleme. Hitap. Sesleniş. Özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan ve adres ya da erişki denilen verinin fiziksel olarak oluşturulup bu amaçla kullanılması, örn. bir bellek sözcüğünün, bir yazmacın, bir çevre biriminin adreslenmesi. Retorik. Adres belirle.

Alphabetic word : Yalnız bir abecenin yazaçlarından oluşan sözcük. Alfabetik sözcük. Abecesel sözcük.

Acess arm : Mıknatıslı tekerde, okuma/yazma kafasını erişilmek istenen adresin bulunduğu iz üzerine getirmek için ileri geri devinen kol. devinimsiz kafalı tekerlerde, her iz için ayrı kafa öngörüldüğünden bu kol bulunmaz, böylece kafanın iz üzerine varışı süresi, daha hızlı bir erişim için kazanılmış olur. Erişim kolu.

Alphanumeric code : Abecesayısal düğüm. Hem harfler hem de sayılar kullanarak temsil etme yöntemi. Verilerin bir abecesayısal damga takımı kullanılarak gösterildiği düğüm. Alfasayısal kod.

Gap character synonyms : alphabetic code, alphabetic data, alphabetic character set, accounting machine, space character, alphabetic string, address.