Gerek gerekmez nedir, Gerek gerekmez ne demek

Teknik terim anlamı:

İster istemez.

Gerek gerekmez anlamı, tanımı

Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgası, çekişme

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Gerekme : Gerekmek işi, iktiza, istilzam.

İster istemez : Zorunlu olarak, elinde olmadan. Yarı gönüllü olarak, biraz mecbur olarak.

İsteme : İstemek işi.

İstem : Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu. İrade veya isteğin eylem durumunda belirmesi. Tüketicinin piyasadan mal çekmesi.

İster : Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum. Cümledeki görevleri aynı olan kelimelerin ayrı ayrı her birinin başına getirilerek herhangi birinin onanmasında sakınca olmadığını anlatan bir söz.

Diğer dillerde Gereç listesi anlamı nedir?

Osmanlıca Gereç listesi : malzeme listesi