Gerekircilik nedir, Gerekircilik ne demek

Gerekircilik; bir felsefe terimidir.

  • Belirlenimcilik

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Aynı nedenlerin sürekli olarak aynı sonuçları verdiğini söyleyen bilim ilkesi.

Her türlü olayın, başka olayların ya da daha önceki koşulların gerekli ve kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ileri süren, genellikle özgür istenci yadsıyan öğreti.

Sosyoloji'deki anlamı:

Nedenselliğin genel olarak geçerli ve nesnel nitelikte olduğunu, bütün olayların belli nedenleri bulunduğunu, bu zorunlu bağlantıyla öngörünün ve işlemsellik olanağının sağlandığını savunan görüş.

Bilimsel terim anlamı:

Fiziksel ya da ruhsal bütün olayların kendilerinden önceki olayların etki ve baskısı altında ortaya çıktıklarını ileri süren bir görüş.

Evrendeki oluşumların, belli yasal gidişler ya da neden-sonuç ilişkilerinin zorunlu ürünü olduğunu savunan düşünbilim anlayışı.

İngilizce'de Gerekircilik ne demek? Gerekircilik ingilizcesi nedir?:

determinism

Gerekircilik hakkında bilgiler

[Bakınız: belirlenim]

Gerekircilik anlamı, kısaca tanımı:

Yad gerekircilik : Belirlenmezcilik.

Gerekirci : Belirlenimci.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Belirlenimcilik : Her olayın başka olayların gerekli ve kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ileri süren öğreti, gerekircilik, determinizm.

 

Belirlenim : Belirli duruma gelme işi. Bir kavramın anlamının, içeriğinin, yapısının veya sınırlarının tam olarak belirlenmesi işi, gerektirim, determinasyon.

Diğer dillerde Gerekircilik anlamı nedir?

İngilizce'de Gerekircilik ne demek? : determinism belirlenimcilik, determinizm

Fransızca'da Gerekircilik : déterminisme [le]