Grafitleme tavlaması nedir, Grafitleme tavlaması ne demek

Grafitleme tavlaması; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir.

Metalürji'deki terim anlamı:

Ak dökme demirin yapısındaki karbürleri grafite dönüştürmek için, 900°C - 950°C sıcaklıklarda yapılan ısıl işlem; kısaca grafitleme diye de bilinir.

Grafitleme tavlaması anlamı, kısaca tanımı

Graf : Fotoğraf kelimesinde olduğu gibi resimsel kaydı belirten. Spektrografda olduğu şekilde mekanik kayıt yapan alete işaret eden bir son ek. [Bakınız: çizge]

Grafitleme : [Bakınız: grafitleme tavlaması].

Grafit : Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billurlaşabilen bir tür doğal karbon.

Tavla : At ahırı. Bölümlere ayrılmış iki yanlı tahta üzerinde on beşerden otuz pul ve iki zarla iki kişinin karşılıklı oynadığı oyun. Bu oyunun üzerinde oynandığı, iki iç yüzü bölme desenli, dikdörtgen biçimindeki tahta kutu.

Tavlama : Tavlamak işi.

Ak dökme demir : Karbonun büyükçe bir bölümünü, yapısında sementit olarak bulunduran dökme demir.

Dönüştürmek : Dönüşmesini sağlamak, tahvil etmek. Bir şekli, belli bir kurala göre, başka bir şekle çevirmek.

Dökme demir : İçinde % 2'den % 6'ya kadar karbon bulunan bir demir karbon alaşımı, font, pik (I).

Dönüştürme : Dönüştürmek işi, tahvil.

 

Isıl işlem : Uzun zaman özelliklerinin bozulmadan korunmasını sağlamak amacıyla bir ısı uygulayarak yapılmış olan besinleri kurutma işlemi.

Sıcaklık : Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet. Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi, suhunet. Hamamlarda yıkanılan sıcak yer. Sevgi, içtenlik ve sevimlilik.

Demiri : Gri. Bu renkte olan.

Kısaca : Oldukça kısa, biraz kısa. (kısa'ca) Kısa olarak, özetle, hülasa, hülasaten.

Karbür : Karbonun başka bir elementle birleşmesinden oluşan madde.

Sıcak : Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı. Sıcak yer. Isısı yüksek olan, çok ısınmış. Havadaki yüksek ısı. Dostça olan, sevgi dolu. Hamam.

Dökme : Dökmek işi. Dökme yük. Kalıba dökülmek yoluyla yapılmış. Bir yerden bir yere dökülen, aktarılan. Kapların içinde olmayan, yığın biçiminde ortaya dökülmüş olan.

Demir : Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe). Bu elementten yapılmış parça. Bu elementten yapılmış. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça. Çıpa. Güçlü, kuvvetli, sert.

Bilin : Balçık ve elenmiş saman karıştırılarak yapılan, tahıl saklamaya yarayan kap.

Diğer dillerde Grafitleme tavlaması anlamı nedir?

İngilizce'de Grafitleme tavlaması ne demek ? : graphitizing annealing