Harissa türkçesi Harissa nedir

  • Harissa sosu.
  • Kuzey afrika mutfağında kullanılan öğütülmüş acı kırmızı biber ve sarımsaktan yapılan acı sos veya ezme.

Harissa ingilizcede ne demek, Harissa nerede nasıl kullanılır?

Blepharism : Gözkapaklarının sürekli ve istem dışı olarak kırpıştırılması. Göz seğirmesi. Blefarizm.

Charisma : İhsan. Çekicilik. Etkileyicilik. Güven ve sempati uyandırma yeteneği. Büyüleyim. Karizma.

Charismas : Etkileyicilik. Çekicilik. Karizma. Büyüleyim. İhsan.

Charismata : Etkileyicilik özellikleri.

Charismatic : Sempati uyandıran. Büyüleyici. Etkileyici. Çekici. Karizmatik. Büyüleyici bir çekiciliği olan.

Pharisaic : Farisilere ait. İkiyüzlü. Dindarlık taslayan (kimse). Yalancı sofu. İki yüzlü.

Charismatics : Karizmatik. Çekici. Sempati uyandıran. Etkileyici. Büyüleyici.

Eucharistical : Aşai rabbaniye ait. Komünyon (hz. isa'nın son yemeği ve onun öğretilerinin anıldığı ayin) ile alakalı. Şükrana ait. Aşai rabbani ayini ile alakalı (hristiyanlık). Ayinle ilgili.

Eucharis : Güney amerika'da yetişen bir zambak.

Charisms : Karizma.

İngilizce Harissa Türkçe anlamı, Harissa eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Harissa ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Interest : Bir kimsenin bir etkinliğe, kişiye ya da nesneye karşı, kısıtlayıcı koşullar altında bile, oldukça uzun süre devam eden bağlanma isteği ya da eğilimi. seçme söz konusu olduğu zaman bir kimsenin benimsediği, üstün tuttuğu durum, düşünce ya da tutum. Çıkar. Menfaat. Merakını uyandırmak. Alaka. Faiz. İlgilendirmek. Ödünç verdiği paradan ötürü alacaklının borçludan sağlayacağı gelir. İstek uyandırmak. İlgisini çekmek.

 

Interestingness : Enteresanlık. Sürükleyicilik. Dikkat çekicilik. İlginçlik.

Attractiveness : Cazibe. Albeni. Alımlılık. Çekicilik. Caziplik. Cazibeli olma.

Harissa synonyms : personal magnetism, hausa, personal appeal, west chadic.

Harissa zıt anlamlı kelimeler, Harissa kelime anlamı

Unattractiveness : Çirkinlik. Gösterişsizlik. Alımsızlık. Çekici olmama durumu. Zevksizlik.

Harissa antonyms : uninterestingness.