Hayla nedir, Hayla ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Şimdiye dek: Hüseyin bu vakit oldu hayla gelmedi.

Hem de :-Ahmet'i gördün mü?-Evet hayla konuştuk.

Gerçekten:-Bu gölde balık bulamazsın.-Hayla da öyle galiba.

Nasıl: Bu iş hayla oldu.

Çok.

Evvel, önce: Koşuda hayladan gelene mükâfat verirler.

Nasıl?.

Hayla ile ilgili Atasözü veya Deyim

haylazlık etmek : haylazca davranışlarda bulunmak.

Hayla anlamı, tanımı

Haylama : Haylamak işi. Ormanda avlanırken tavşan ve keklikleri saklandıkları yerden sopa ve taşla çıkarma

Haylamalı : Gayretli kimse: Şu haylamalı adama bak.

Haylamamak : Aldırış etmemek, hafif görmek, önem vermemek (olumsuz şeklinde kullanılır): O kadar ağır işin hiç birini haylamaz. Zor bir işi başaramamak: İşler çok ağır hiç birini haylamaz.

Haylamaz : Denizli şehri, Güney ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Haylamaz olmak : Bir kimsenin iyi olduğunu bildiren cevap: Nasılsın? -Haylamazım.

Haylan kabağı : Asma kabağı.

Haylangaz : Haylaz: Senin uşak çok haylangaz.

Haylanmak : Tazı, ava doğru sürülmek. Haber almak.

Haylazlı : Adana ilinde, Yumurtalık belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Haylamak : At gibi hayvanları sürmek için seslenmek.

Haylaz : Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta. Çalışma gücü varken çalışmayan, aylaklık eden, yaramaz.

 

Haylazca : Haylaz gibi, haylaza yakışır bir biçimde.

Haylazlaşma : Haylazlaşmak durumu.

Haylazlaşmak : Haylaz bir duruma gelmek.

Haylazlık : Haylaz olma durumu. Haylazca davranış.

Gerçekten : Gerçek olarak, cidden, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki.

Gerçekte : Aslında, tam anlamıyla, hakikatte.

Hüseyin : Küçük sevgili.

Mükafat : Ödül. Değerlendirici, sevindirici davranış. Sevindirici haber.

Bulama : Bulamak işi. Genellikle üzüm şırasının kaynatılması ile yapılmış olan koyu pekmez.

Diğer dillerde Haykırı mastarı anlamı nedir?

Fransızca'da Haykırı mastarı nedir ? : infinitif d'exclamation