Haylaz nedir, Haylaz ne demek

Haylaz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta.
  • Çalışma gücü varken çalışmayan, aylaklık eden, yaramaz

"Haylaz" ile ilgili cümleler

  • "Gelene geçene dilini çıkarır, edepsiz, haylaz bir çocuktu." - S. F. Abasıyanık

Haylaz anlamı, tanımı:

Haylazca : Haylaz gibi, haylaza yakışır bir biçimde.

Haylazlaşma : Haylazlaşmak durumu.

Haylazlaşmak : Haylaz bir duruma gelmek.

Haylazlık : Haylazca davranış. Haylaz olma durumu.

Haylazlık etmek : Haylazca davranışlarda bulunmak.

Davranış : Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

Hayta : Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri. Başıboş, bir baltaya sap olamamış, apaş, serseri. Toroslarda yaşayan bir Yörük aşireti.

Çalışma : Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması. Çalışmak işi, emek, say. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

Aylaklık : Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik.

Yaramaz : Çapkın. Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), uslu karşıtı. Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan.

 

Haylazlı : Adana ilinde, Yumurtalık ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Diğer dillerde Haylaz anlamı nedir?

İngilizce'de Haylaz ne demek? : adj. idle, lazy, do nothing, good for nothing, naughty, abandoned, shiftless

n. rapscallion, scamp

Fransızca'da Haylaz : fainéant/e, dissipé/e, gamin/e, indocile, oisif/ive

Almanca'da Haylaz : n. Nichtsnutz, Taugenichts

adj. nichtsnutzig

Rusça'da Haylaz : n. пакостник (M), лодырь (M), шалопай (M)

adj. праздный, гулящий