Hesaplama nedir, Hesaplama ne demek

 • Hesaplamak işi

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Matematiksel işlemler yapma. Cebirsel bir çalışmadan çok aritmetik bir çalışma. Örneğin, yarıçapı 20 cm. olan bir kürenin hacmini bulma, 5'in karesini bulma veya 9'un karekökünü bulma gibi.

İngilizce'de Hesaplama ne demek? Hesaplama ingilizcesi nedir?:

computation

Hesaplama anlamı, tanımı:

Hesap : Matematiksel işlem. Oranlama, tahmin. Tutum, durum, anlayış. Aritmetik. Alacaklı veya borçlu olma durumu. Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü. Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge. Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon.

İlerisini gerisini hesaplamamak : Herhangi bir konuda çok ve ayrıntılı düşünmeden hareket etmek, tedbirsizce, ihtiyatsızca davranmak.

Hesaplamak : Hesap işlemini yapmak, hesap etmek. İlgili cümle: "“Emine göğsünün altından çıkardığı rutubetli bir meşin çantanın orta gözünü açtı, hesapladı, kırk para çıkışmıyordu.”" R. H. Karay. mec. Bir şeyi, bir durumu ayrıntılı bir biçimde düşünmek, hesap etmek. İlgili cümle: "“Hasan, Zeyno ile ilgili her şeyi kafasında hesaplamış olduğu kanaatindeydi.”" H. E. Adıvar. Miktarını ve fiyatını tespit etmek

 

Hesaplamak kitaplamak : hesap kitap yapmak. İlgili cümle: "Hesapladım kitapladım, işin içinden bir türlü çıkamadım"

Hesaplama ile ilgili Cümleler

 • Hesaplamalı dilbiliminde birçok dil bilmenin yanı sıra iyi bir bilgisayar kullanım bilgisi gereklidir.
 • Hesaplamayı severim.
 • Ali bazı hesaplamalar yapıyor.
 • Onların işi maaşları hesaplamak.
 • Ali ne kadar zamanın boşa harcandığını hesaplamada daha fazla zamanı boşa harcamak istemedi.
 • Benim hesaplamama göre, o şimdiye kadar Hindistan'da olmalı.
 • O zamanlar, tüm hesaplamalar elle yapıldı.
 • Yanlış hesaplamaydı.
 • Hesaplamalarımda bir hata yaptım.
 • Gelir vergilerimi hesaplamama yardım etmeni istiyorum.

Diğer dillerde Hesaplama anlamı nedir?

İngilizce'de Hesaplama ne demek? : n. reckoning, calculation, computation, sums

Almanca'da Hesaplama : n. Ausrechnung, Rechnung

Rusça'da Hesaplama : n. вычисление (N), калькуляция (F), исчисление (N), подсчитывание (N), счет (M), подсчет (M)

adj. вычислительный