Holorachischisis türkçesi Holorachischisis nedir

  • Holoraşisizi.
  • Omurganın arka kısımlarının doğuştan yarık oluşu.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Holorahişizis.

İngilizce Holorachischisis Türkçe anlamı, Holorachischisis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Holorachischisis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

 

Abdomen : Karın (böcek gövdesinde). Abdomen. Batın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın. Böcek gövdesinin alt kısım. Karnın altı.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Holorachischisis synonyms : abattoir, abdominal pain, a crochordon, a band, abamectin, abaxial.