Humbled türkçesi Humbled nedir

  • Mütevazi hale getirilmiş.
  • Konumu indirgenmiş.
  • Aşağılanmış.
  • Daha az gururlu ve daha az önemli hissettirilmiş.
  • Statüsü düşürülmüş.
  • Basitleştirilmiş.
  • Mütevazı.

Humbled ile ilgili cümleler

English: I feel very humbled.
Turkish: Çok mütevazı hissediyorum.

Humbled ingilizcede ne demek, Humbled nerede nasıl kullanılır?

Humble apology : Alçakgönüllülükle özür dileme.

Assume a humble attitude : Alttan almak.

Eat humble pie : Kabahatini itiraf edip af dilemek. Burnu sürtülmek. Tükürdüğünü yalamak. Hatasını itiraf etmek. Burnunu sürtmek. Yanıldığını itiraf etmek. Kibri kırılmak. Hatasını kabul etmek.

In my humble opinion : Benim naçizane görüşüm. Bence. Bana sorarsanız. Benim fikrime göre. Benim naçiz görüşüme göre. Benim naçizane fikrim. Bana göre. Benim düşünceme göre. Naçizane fikrimle. Naçizane fikrim.

In my not so humble opinion : Benim bakış açımdan. Benim fikrime göre. Bana kalırsa. Bence. Bana göre. Bana sorarsanız. Bana sorarsan.

Humble : Mütevazı. Naçiz. Alçakgönüllü olmaya itilmek. Burnunu kırmak. Alçakgönüllü. Mütevazi. Kibrini kırmak. Basit. Aşağılamak. Gururunu kırmak.

Your humble servant : Bendeniz. Sadık hizmetkarınız. Sadık çalışanınız. Hürmetkar kulunuz.

Make humble : Mütevazılaştırmak.

 

Of humble birth : Mütevazi bir aileden.

Humblers : Gösterişsiz. Alçak. Alçakgönüllü. Alçakgönüllü olmaya itilmek. Kibrini kırmak. Gururunu kırmak. Aşağılamak. Burnunu kırmak. Mütevazı. Sıradan.

İngilizce Humbled Türkçe anlamı, Humbled eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Humbled ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Humbler : Gururunu kırmak. Burnunu kırmak. Aşağılamak. Alçak. Alçakgönüllü olmaya itilmek. Alçakgönüllü. Basit. Sıradan. Naçiz.

Inglorious : Ayıp. Yüz kızartıcı. Gösterişsiz. Utanç verici. Tanınmamış. Belirsiz. Onursuz. Utandırıcı. Şerefsiz.

Insulted : Kaba veya kırıcı sözlerle incitilmiş. Hakarete uğramış. Hakaret edilmiş.

Humblers : Alçakgönüllü. Burnunu kırmak. Gösterişsiz. Sıradan. Kibrini kırmak. Alçak. Gururunu kırmak. Alçakgönüllü olmaya itilmek. Aşağılamak.

Demure : Borçlunun süresi biten parayı ödeyememesi. alacaklının ya da borçlunun direnmesi. Sözde mahcup. Uslu. Ciddi. Vakur. Çekingen. Ölçülü. Direnme.

Lowlier : Alçakgönüllü. Aşağı. Rütbece aşağı. Kemter. İkinci derecede. Mevkice aşağı. Boynu bükük. Düşük.

Crushed : Sıkılmış. Ezik. Öğütülmüş. Kırılmış. Ezilmiş. Konkase.

Humbles : Gururunu kırmak. Aşağılamak. Kibrini kırmak. Alçak. Burnunu kırmak. Sıradan. Alçakgönüllü. Alçakgönüllü olmaya itilmek. Gösterişsiz.

Lowly : Alçakgönüllü. Rütbece aşağı. İkinci derecede. Boynu bükük. Yalın. Sade. Düşük. Mevkice aşağı. Aşağı.

Cap in hand : Alçakgönüllü. Mütevazı biçimde. Ezilip büzülerek. Hürmetkarane. Süklüm püklüm.

Humbled synonyms : belittled, demurer, broken, humblest, low, lowliest, abased, humble, humiliated, demurest, simplified, lowlying, ride roughshod over, demiss.

Humbled zıt anlamlı kelimeler, Humbled kelime anlamı

Proud : Haysiyetli. Muhteşem. Heybetli. Mağrur. Kibirli. Gururlu. Kabarmış. Onurlu. Kendini beğenmiş. Şerefli.