Humbleness türkçesi Humbleness nedir

Humbleness ingilizcede ne demek, Humbleness nerede nasıl kullanılır?

Unhumbleness : Arsızlık. Utanmazlık. Kibirlilik. Terbiyesizlik. Kendini beğenme.

Humble apology : Alçakgönüllülükle özür dileme.

Assume a humble attitude : Alttan almak.

Eat humble pie : Burnunu sürtmek. Burnu sürtülmek. Tükürdüğünü yalamak. Yanıldığını itiraf etmek. Kabahatini itiraf edip af dilemek. Kibri kırılmak. Hatasını itiraf etmek. Hatasını kabul etmek.

In my humble opinion : Bana sorarsanız. Naçizane fikrim. Bence. Benim naçizane fikrim. Naçizane fikrimle. Benim naçizane görüşüm. Benim fikrime göre. Bana sorarsan. Benim düşünceme göre. Bana göre.

Humble : Alçakgönüllü olmaya itilmek. Kibrini kırmak. Naçiz. Gururunu kırmak. Alçak. Mütevazı. Aşağılamak. Alçakgönüllü. Gösterişsiz. Basit.

Make somebody eat humble pie : Burnunu sürtmek.

Make humble : Mütevazılaştırmak.

Humbler : Kibrini kırmak. Mütevazi. Aşağılamak. Sıradan. Gururunu kırmak. Basit. Mütevazı. Alçak. Burnunu kırmak. Gösterişsiz.

Your humble servant : Sadık çalışanınız. Hürmetkar kulunuz. Bendeniz. Sadık hizmetkarınız.

İngilizce Humbleness Türkçe anlamı, Humbleness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Humbleness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Pudency : Utangaçlık. Sıkılganlık. Mahçupluk. Mahcupluk.

Conservativeness : Gelenekleri korumayı amaçlayan nitelik. Tutuculuk. Geri kafalılık. Muhafazakarlık. Tutucu olma niteliği. Ilımlılık. Gösterişsizlik. Ölçülülük.

Humility : Mahviyet.

Submissions : Teklif. Uysallık. Bildirme. Boyun eğme. İtaat. Sunulan şey. Öneri. İbraz. İddia.

Grundyism : Muhafazakarlık. Erdemlilik taslama. Gelenekçilik.

Trait : Bir nesneyi ya da birimi ötekilerden ayırmaya yarayan sürecen ayrıtlardan her biri. Kişisel özellik. Haslet. Boyut. Hususiyet. Örge. Bir halkbilim olay ya da ürününün en küçük birimi, bk. örge, anakonu, örge tümgesi, örnek. Öğe. Karakter. Canlının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden her biri.

Delicacies : İncelik. Zayıflık. Leziz lokma. Nefis yiyecek. Hassaslık. Duyarlılık. Nezaket.

Honesty : Doğruluk. Gözlükotu. Dürüstlük. Namusluluk. Gözlük çiçeği. Soru-yanıt ilişkisine dayanan bir bilgi alışveriş sürecinde yanıtlayıcının olanı aktarması, gözlemcininse aktarılan bilgiyi yanlılığa düşmeden saptaması. Ay otu. İffet. Namus.

Meekness : Uysallık.

Lowliness : Rütbe veya mevkice aşağılık. Düşük seviyede olma durumu. İkinci derecede olma durumu. Düşük dereceli olma durumu. Mütevazılık. Sadelik.

 

Humbleness synonyms : subduedness, nobleness, delicacy, modesty, honesties, submission, obscurity, unimportance, humilities, demureness, obscureness, modesties, humble, simple mindedness.

Humbleness zıt anlamlı kelimeler, Humbleness kelime anlamı

Conceit : Kendini beğenme. Kendini beğenmişlik. Kibirli. Kibir. Fikir. Tafra. Düşünce. Şımarıklık. Kurum. Benlik.

Proud : Mağrur. Gururlu. Kibirli. Onurlu. Muhteşem. Görkemli. Kabarmış. Heybetli. Kurumlu. Gurur verici.

Prominence : Burun. Ün. Göze çarpan şey. Tümsek. Uzantı. Öne çıkma. Ehemmiyet. Göze batma. Herkesçe tanınma.

Humbleness ingilizce tanımı, definition of Humbleness

Humbleness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Meekness. Humility. The quality of being humble.