Hydrating türkçesi Hydrating nedir

Hydrating ingilizcede ne demek, Hydrating nerede nasıl kullanılır?

Dehydrating : Suyunu almak. Kurutmak.

Dehydrating agent : Kurutma maddesi. Kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Su çeker. Dokuların histolojik olarak işlenmesi veya boyanmaları sırasında, dokulardaki fazla suyun giderilmesi amacıyla kullanılan, etanol, butanol ve izopropanol gibi maddelerin ortak adı. Özdeklerin yapısındaki fiziksel ya da kimyasal bağlı suyu alabilme özelliği gösteren bileşik. Su gideren veya alan ajan. Suçeker.

Rehydrating : Yeniden sulandırma.

Hydration : Bir maddenin kimyasal tepki sonucu suyla birleşmesi. Sulanma. Suyla birleşme olayı. Hidratlaşma. Hidratlama. Hidrasyon. Su tutma. Su ile birleşme. Hidratasyon.

Hydrations : Sulanma. Hidratasyon. Hidratlaşma. Hidratlama. Su ile birleşme. Su tutma. Hidrasyon.

Water of hydration : Hidrasyon suyu. Bağlı su. Sulanma suyu. Hidrat oluşturmak için bir madde ile kimyasal olarak birleşen su.

Primary dehydration : İçme suyunun azlığı veya yeterince alınamaması sonucu vücutta oluşan su yetersizliği. Birincil dehidrasyon.

Hydrate : Su ile birleştirmek. Su katımı ile oluşan bileşik. Hidratlamak. Su ile karıştırarak bileşik meydana getirmek. Hidratlaştırmak. Su ile birleşmek. Sulamak. Söndürmek. Hidrat.

 

Dehydration synthesis : Küçük moleküllerin aralarından su çıkararak daha büyük molekülleri oluşturmaları. örnek: amino asitlerin peptitleri oluşturması gibi. Dehidrasyon sentezi.

Dehydration : Su giderme. Vücuttan aşırı sıvı kaybedilmesi durumu. içme suyunun azlığı, su içmeyi engelleyen hastalık halleri, şiddetli akut ishaller, yeni doğanların salgın akut ishalleri, aşırı kusma, şeker hastalığında olduğu gibi çok işeme hali, dehidratasyon, hipohidrasyon. aşırı terleme, aşırı kan kaybı ve kimi böbrek hastalıkları gibi nedenlerden kaynaklanır. bir doku, organ, madde veya molekülden suyun uzaklaştırılması. Bir doku, organ ya da maddeden suyun çıkarılması, uzaklaştırılması. Bileşikteki ya da örüt yapısındaki suyu çekme, alma. Dehidrasyon. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Su kaybı, bir maddenin suyunu kaybetmesi. vücudun aşırı su kaybetmesi sonucu oluşan durum. Histolojide dokuların yıkamadan sonra suyunu gidermek amacıyla düşük dereceli alkollerden geçirilmesi. parafin ve selloidin gibi maddelerle işlem yapılacak preparatlar sırasıyla % 50, % 60, % 70, % 80, % 90, % 96 ve saf alkollerde tutulurlar. Suyunu giderme. Susuzlaştırma.

İngilizce Hydrating Türkçe anlamı, Hydrating eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hydrating ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Reductant : İndirgeyici. İndirgeyici özdek. Bir oksidasyon-redüksiyon reaksiyonundaki elektronların vericisi. İndirgeyici hücre. Redükdant.

Dampen : Tadını kaçırmak. Islatmak. Gölge düşürmek. Nemlenmek. Kırmak. Köreltmek. Azaltmak (titreşimi). Islanmak. Kaçırmak.

 

Damp : Gücünü azaltmak. Nemli. Sindirmek. Yavaşlatmak. Islak. Nem. Durdurmak. Rutubet. Hafifçe ıslatmak.

Dowsed : Çubukla maden aramak. Mayna etmek. Su serpmek. Islatmak. Çubukla yeraltı suyu aramak. Çatal çubuk ile su mineral kaynağı araştırmak. Suya sokmak. Yelkeni indirmek.

Douses : Batırmak. Islatmak. Suya sokmak. Dulamak. Üzerine su serpmek. Daldırmak. Lumbarı kapamak. Suya daldırmak.

Quenches : Gidermek (susuzluğu). Kırmak (umut). Bastırmak. Dindirmek. Ağzını tıkamak. Gidermek. Yatıştırmak. Su vermek (çelik). Susuzluğunu gidermek.

Deflating : Yükselişe müdahele etmek. Havasını boşaltmak. Sabit fiyatlarla gayri safi milli hasılanın hesaplanması. Düşürmek. Burnunu sürtmek. Gururunu kırmak.

Quench : Bastırmak. Sönmek. Kırmak (umut vb). Su vermek (çeliğe). Kırmak (umut). Ağzını tıkamak. Dindirmek. Susuzluğunu gidermek.

Burn out : Tamamen yakmak. İçini yakmak. Tamamen yanıp kendi kendine sönmek. Yakıp yok etmek. Sönmek. Yakıp kül etmek. Yakmak. Yanmak. Bozulmak.

Hydrating synonyms : rocket fuel, rocket propellant, rocket propellent, hydrates, irrigating, association, dampening, damps, reducing agent, attenuate, dampens, damped, deflate, sprinkles, douse, irrigates, quenched, dowses, reducer, blow out, sprinkle, deflated, deflates, attenuates, dowse, hydrate, damp down, water.