İngiliz nedir, İngiliz ne demek

İngiliz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

 • İngiltere halkından olan kimse

Yerel Türkçe anlamı:

İngiliz

İngiliz hakkında bilgiler

İngilizler (İngilizce: English people), İngiltere'yi yurt edinmiş Cermen kökenli, İngilizce konuşan bir ulustur. Çoğunluğu Birleşik Krallık'ta yaşamakta olup, dilleri İngilizcedir. Tarih boyunca İngiltere'de ikamet etmiş olan farklı grupların karışımıyla yeni bir kimlik oluşturmuşlardır; Anglo-Saksonlar, Vikingler, Bretonlar ve Normanlar İngiliz kimliğini oluşturan etnik gruplardır.

Britanya'da tarihsel süreç içerisinde yurt edinen ilk halk Kelt kökenli Britonlar kabul edilmektedir. Daha sonra Kuzey Almanya'dan gelen Cermen kökenli Saksonlar ve Angluslar adaya ayak bastı. Bu iki toplum birbirleri ile karışarak Anglo-Saksonları oluşturdu ve Britanyadaki baskın toplum oldular. Bretonlar adanın kuzey (İskoçya) ve batısına (Galler) çekildi. 11. yüzyılda adayı son olarak istila eden Viking kökenli Normanlar oldu. İskoçya'daki Bretonlar ile İngiltere'deki Anglo-Normanlar arasındaki uzun savaşlar, İngiltere'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. Böylece Britanya'da, İngiliz adı altında tek bir ulusun oluşu süreci hız kazandı. Büyük Britanya Krallığı döneminde de sömürgecilik politikası ile dünyanın birçok yanına dağıldılar.

 

İngiliz ile ilgili Cümleler

 • O, Fransızca ve açıkça görülüyor ki İngilizce konuşabilir.
 • İngiliz askerleri dinlendi.
 • İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı bir meyhaneye girer ve gişede otururlar. Barmen söyler, "Bir dakika bekleyin, bu bir şaka mı ne?"
 • İngiliz alfabesi yirmi altı harften oluşur.
 • İngiliz alfabesinin 26 harfi vardır.
 • O, standard İngilizce telaffuzu değildir.
 • İngiliz alfabesinde kaç tane harf var?
 • İngiliz arabalarını yabancı olanlara tercih ederim.
 • Öğrencilerin hepsi İngilizce öğreniyorlar.
 • Ali patronu için bir mektubu Fransızca'dan İngilizce'ye çevirdi.
 • Hangi nedenle İngilizce öğreniyorsun?
 • O, İngilizce konuşmuyor.
 • Amerika'ya getirildikten sonra babam İngilizceyi akıcı şekilde konuşuyor.
 • İngiliz alfabesini değiştirebilir miyim?

İngiliz kısaca anlamı, tanımı:

Halk : Yaratma. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali.

 

İngiliz anahtarı : Somunları gevşetmeye veya sıkıştırmaya yarayan ve çeneleri paralel olarak açılıp kapanan kıskaç.

İngiliz ingilizcesi : İngilizce.

İngiliz ipi : İngiliz sicimi.

İngiliz sicimi : Çok sağlam, sık bükümlü sicim, İngiliz ipi.

İngiliz siyaseti : Bir işi soğukkanlılık ve kurnazlıkla yapma veya yaptırma.

İngiliz tuzu : İç sürdürücü olarak kullanılan magnezyum sülfatı.

İngiliz ipi ile asılmak : İngiliz sicimi ile asılmak.

İngiliz sicimi ile asılmak : Bir işi ustasına yaptırmak.

İngilizce : Hint-Avrupa dil ailesinden, İngiltere'de, biraz farklı biçimiyle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve İngiliz uygarlığını benimsemiş olan ülkelerde kullanılan dil, İngiliz İngilizcesi. Bu dille yazılmış olan.

Amerikan ingilizcesi : Amerikanca.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Yurt : Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan. Memleket. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Sahip olunan arazi, emlak. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum. Diyar. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer.

Cermen : Bugünkü Almanya'yı, Bohemya ve Polonya'nın batı bölümünü kapsayan Cermanya'da milattan önce III. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar oturan halk. Bu halktan olan kimse.

Köken : Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap. Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları. Soy, asıl. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe.

Konuş : Konma işi. Konum. Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.

Ulus : Bartın iline bağlı ilçelerden biri. Millet.

Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

Diğer dillerde İngiliz anlamı nedir?

İngilizce'de İngiliz ne demek? : [ıngiliz] adj. English

n. Englishman, Englishwoman, britisher, Englander, John Bull

pref. Anglo

Almanca'da İngiliz : n. Brite

adj. britisch

npr. England

Rusça'da İngiliz : n. англичанин (M)

adj. английский