İspiyonculuk nedir, İspiyonculuk ne demek

  • İspiyoncu olma durumu, gammazlık

İspiyonculuk tanımı, anlamı:

İspiyoncu : Birinin sırlarını, davranışlarını, düşüncelerini gözleyip başkalarına bildirerek çıkar sağlayan kimse, gammaz.

İspiyon : Birinin sırlarını, davranışlarını, düşüncelerini gözleyip başkalarına bildirerek çıkar sağlama, ispiyonlama, gammazlama.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Gammazlık : İspiyonculuk.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde İspiyonculuk anlamı nedir?

İngilizce'de İspiyonculuk ne demek? : slang informing on, betraying.