Kağıt para nedir, Kağıt para ne demek

  • Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan değeri kâğıt üzerinde belirtilen para, banknot

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Merkez bankaları tarafından kâğıda basılarak çıkarılan para.

Bilimsel terim anlamı:

Karşılığı altın ya da gümüş olan para.

Madenî paraya çevrilebilen, karşılığı sınırlı para.

Zorunlu olarak kullanılan ve karşılığı olmayan kâğıt para.

İngilizce'de Kağıt para ne demek? Kağıt para ingilizcesi nedir?:

bank note, conventional money

Kağıt para hakkında bilgiler

[Bakınız: banknot]

Kağıt para ile ilgili Cümleler

  • Hiçbir hükümet arazisi kağıt para ile satın alınamıyordu.
  • Ali caddede yüz dolarlık kağıt para buldu.
  • Bir pabuca, beş kuruş kağıt paraya sen ikimizin o güzel günlerimizi sattın.
  • Daha fazla kağıt para kullanımını girdiği için değeri düştü.

Kağıt para tanımı, anlamı:

Banknot : Kâğıt para.

Para : Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç.

Devlet : Bu tüzel varlığın yönetim organları. Mutluluk. Büyüklük, mevki. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Talih.

Banka : Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve ticaret, sanayi, ekonomi alanlarında çeşitli etkinliklerde bulunan kuruluş. Bankacılık işleminin yapıldığı yapı.

 

Taraf : Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Yön, yan, doğrultu. Yöre, yer.

Piyasa : Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme. Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat. Arz ve talebin karşılaştığı alan. Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar. Ortalık.

Değer : Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.

Belirtilen : Tamlanan.

Kağıt para karşılığı : Kâğıt para basmağa yetkili bankaların bunlara karşılık kasalarında bulundurdukları altın ve gümüş maden ya da paraların toplamı.

Kağıt para sistemi : Para olarak kâğıt paranın kullanıldığı para sistemi.

Diğer dillerde Kağıt para anlamı nedir?

Almanca'da Kağıt para : n. Geldschein, Papiergeld, Wertzeichen

Rusça'da Kağıt para : n. купюра (F)