Karmakarışık nedir, Karmakarışık ne demek

Karmakarışık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Karmakarışık" ile ilgili cümleler

  • "Başımın içinde bir sis ve hep ona bağlı karmakarışık hayaller var." - P. Safa
  • "Tarihin karmakarışık olayları ilmî metotlarla incelenebilir mi?" - C. Meriç

Karmakarışık hakkında bilgiler

Karmakarışık (İngilizce: Tangled) Walt Disney Animation Studios tarafından üretilen 2010 Amerikan animasyon fantastik-komedi filmi. Disney animasyon filmleri listesinin 50. filmi. Konusu Alman peri masalı Rapunzel'e dayanır. 24 Kasım 2010'da vizyona girmiştir.

Film müziklerinin, şarkı sözleri Glenn Slater tarafından yazılmış, 8 kez Akademi Ödülü kazanan besteci Alan Menken tarafından bestelenmiştir.

Karmakarışık ile ilgili Cümleler

  • Düşünceleri karmakarışıktı.
  • O karmakarışıktı.
  • O biraz karmakarışıktı.
  • Aklım karmakarışık.
  • O karmakarışık olabilir.
  • O, kitapları kitaplığa karmakarışık koydu.

Karmakarışık kısaca anlamı, tanımı:

Karmakarışık etmek : Çok karışık duruma getirmek.

Karmakarışık olmak : Çok karışık duruma gelmek.

Karmakarış : Karmakarışık.

Karmak : Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek. Karıştırmak, birbirine katmak.

 

Karma : Ayrı türden olan ögelerin karıştırılmasıyla oluşmuş, muhtelit. Karmak işi.

Dağınık : Bir arada olmayan, birbiriyle bağlantısız. Geniş bir alana yayılmış olan. Düzeni bozuk, düzensiz, karışık. Düşüncelerini toparlayamayan. Hoş görünmeyen, uyumsuz.

Düzensiz : Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam, aritmik. Sistemsiz.

Karışık : Saf olmayan. Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık. Düzensiz, dağınık, intizamsız. Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş. Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan. Karışmış. Dolu. Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.

Huzursuz : Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız. Tedirgin, rahatsız bir biçimde.

Kararsız : Karar vermekte güçlük çeken, duruksun, tereddütlü, bikarar, mütereddit. Kararı olmayan. Dengesiz.

Karmaşık : İçinde aynı cinsten birçok öge bulunan, birbirine az çok aykırı birçok şeyden oluşan, mudil. Üstün teknolojisi olan, sofistike. Çözeltide kendisini oluşturan parçalara iki yönlü olarak ayrışan (iyon veya birleşik), kompleks. Ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, komplike. Anlaşılması güç olan (durum), sofistike.

Taraf : Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yön, yan, doğrultu. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yöre, yer.

Çok : Aşırı bir biçimde. Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı.

 

Diğer dillerde Karmakarışık anlamı nedir?

İngilizce'de Karmakarışık ne demek? : adj. all mixed up, entangled, messy, in complete disorder, confused, mess, chaotic, disheveled, dishevelled [Brit.], embroiled, haywire, helter-skelter, hurly-burly, intricate, mussy, out of order, pell-mell, promiscuous, snafu

adv. higgledy piggledy, at sixes and sevens, all in a tumble

Fransızca'da Karmakarışık : embrouillé/e, hétéroclite

Almanca'da Karmakarışık : n. Gemengsel

adj. durcheinander, strubbelig, struwwelig, unentwirrbar, ungeordnet

Rusça'da Karmakarışık : adj. хаотический, смешанный