Kayınço nedir, Kayınço ne demek

  • Kayınbiraderlere sevgi yollu söylenen söz

Yerel Türkçe anlamı:

Kocanın erkek kardeşi, kayınbirader

Kayınço anlamı, kısaca tanımı:

Kayın : Kadın veya kocaya göre birbirlerinin erkek kardeşi, kayınbirader, ini. Bu ağaçtan yapılmış. Kayıngillerin örnek bitkisi olan, 30-40 metre boyunda, 2 metre çapında, kışın yapraklarını döken, kerestesi beyaz ve değerli olan bir orman ağacı (Fagus orientalis).

Kayınbirader : Kayın.

Sevgi : İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Yollu : Herhangi bir nitelikte, biçimde. Çizgili. Yolu herhangi bir nitelikte olan. Kuralına uygun. Parası olan. Kolayca elde edilen kadın. Hızlı giden (taşıt).

Söz : Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil.