Kuralcı nedir, Kuralcı ne demek

Kuralcı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kurallara bağlı olan, kaideci

Kuralcı anlamı, tanımı:

Kural : Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke.

Kuralcılık : Kuralcı olma durumu, kaidecilik, nazariyecilik.

Kaideci : Kuralcı.

Bağlı : Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Bir bağ ile tutturulmuş olan. Sınırlanmış, sınırlı. Kapatılmış olan, kapalı. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun.

Kuralcı eleştiri : Biçim ve öz bakımından çağın ya da eleştirmenin bağlı bulunduğu akımın gerektirdiği kurallara göre yapılan eleştiri.

Kuralcı eleştirme : İzlenimci eleştirmeye karşıt olarak belli bir takım kurallara göre yapılan eleştirme.

Diğer dillerde Kuralcı anlamı nedir?

İngilizce'de Kuralcı ne demek? : adj. prim