Kurguculuk nedir, Kurguculuk ne demek

  • Kurgu işini yapma, montajcılık

Kurguculuk anlamı, tanımı:

Kurgucu : Kurgu işini yapan kimse, montajcı.

Kurgu : Uygulamaya geçmeyen, sadece bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar. Zembereğin kurulmuş olma durumu. Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser. Çatı. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj. Bir işe hazırlamak için yapılmış olan telkin.

Yapma : Yapay. Yapmak işi. Yapmacık, sahici karşıtı.

Montajcılık : Kurguculuk.

Diğer dillerde Kurguculuk anlamı nedir?

İngilizce'de Kurguculuk ne demek? : 1. mech. the job of a fitter, mounter, or assembler; mounting, fitting, assembling. 2. cin. film editing.