Kurgulama nedir, Kurgulama ne demek

  • Kurgulamak işi, montajlama

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Kurguyu gerçekleştirmek için yapılmış olan çalışma.

Bir filmin çevirim oyunluğuna hazırlık olarak, ileride yapılacak kurguyu önceden tasarlama, filmi çekim çekim anlıkta canlandırma ve bunu kâğıda dökme işi.

Bilimsel terim anlamı:

Kurguyu gerçekleştirmek için yapılmış olan çalışma.

sinema:

Yapılacak kurguyu önceden tasarlama, bunu kâğıda dökme işi,

İngilizce'de Kurgulama ne demek? Kurgulama ingilizcesi nedir?:

"découpage", decoupage

Kurgulama kısaca anlamı, tanımı:

Kurgu : Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar. Çatı. Uygulamaya geçmeyen, sadece bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj. Bir işe hazırlamak için yapılmış olan telkin. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj. Zembereğin kurulmuş olma durumu. Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser.

Montajlama : Kurgulama.

Kurgulamak : Parçaları belli bir plana göre düzenlemek, konuları sıraya sokmak. İlgili cümle: "“Ben ne düşündüm, nasıl uğraştım, ne çileler çektim bu öyküleri kurgularken.”" N. Meriç. Bir filmin değişik yerlerde çekilen bölümlerini bir bütün oluşturmak için birleştirmek, montajlamak. Gevşek dokulu ve daha çok göstermeci nitelikteki oyunda, başka oyunlardan ya da sahnelerden alınmış çeşitli yerleri, durumları, kişileri, belgeleri, film ve diyaları uyumlu bir biçimde birleştirmek. Kurguyu, kurgulamayı gerçekleştirmek. Kurgu, kurgulama eylemi.