Kurgusal nedir, Kurgusal ne demek

Kurgusal; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kurgu ile ilgili, düşüntülü, spekülatif

Kurgusal hakkında bilgiler

[Bakınız: kurgu]

Kurgusal ile ilgili Cümleler

  • Ali çok sayıda kurgusal olmayan kitap okumaz.
  • En sevdiğiniz kurgusal karakter kim?

Kurgusal anlamı, kısaca tanımı:

Kurgu : Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj. Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser. Uygulamaya geçmeyen, sadece bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon. Zembereğin kurulmuş olma durumu. Bir işe hazırlamak için yapılmış olan telkin. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj. Çatı. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar.

Bilim kurgusal : Bilim kurguya ait, bilim kurguya dayalı.

Düşüntülü : Kurgusal.

Spekülatif : Saptırıcı. Kurgusal.

İle : Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Diğer dillerde Kurgusal anlamı nedir?

İngilizce'de Kurgusal ne demek? : adj. fictive, speculative

Fransızca'da Kurgusal : spéculatif/ive

Rusça'da Kurgusal : adj. умозрительный