Kurgusuz nedir, Kurgusuz ne demek

Kurgusuz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kurgusu olmayan

Kurgusuz tanımı, anlamı:

Kurgu : Çatı. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj. Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser. Zembereğin kurulmuş olma durumu. Bir işe hazırlamak için yapılmış olan telkin. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj. Uygulamaya geçmeyen, sadece bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon.