Kuvvetlice nedir, Kuvvetlice ne demek

Kuvvetlice; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Oldukça güçlü, kuvvetli
  • (kuvvetli'ce) Güçlü bir biçimde.

"Kuvvetlice" ile ilgili cümleler

  • "Kuvvetlice bir çocuk."

Kuvvetlice anlamı, tanımı:

Kuvvetli : Etkili. Saygın, nüfuzlu. Çok etkileyici. Gücü çok olan, zorlu, şiddetli. Görevini iyi yapan, keskin. Üstün, donanımlı. Sağlam, dayanıklı olan.

Kuvvet : Şiddet, zor, cebir. Fiziksel güç, takat. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Yetke, erk, nüfuz. Bir ülkenin silahlı gücü. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Güç. Dayanıklı olma durumu.

Kuvve : Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü. Düşünce, niyet. Yeti.

Güçlü : Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Nitelikleri ile etki yaratan, etkili. Şiddeti çok olan. Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu.

Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Biçme işi. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri.

 

Oldukça : Olabildiğince.

Bir : Ancak, yalnız. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sadece. Eş, aynı, bir boyda. Bir kez. Aynı, benzer. Beraber. Bu sayı kadar olan. Sayıların ilki. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek.

Diğer dillerde Kuvvetlice anlamı nedir?

İngilizce'de Kuvvetlice ne demek? : adv. strongly, vigorously, mightily