Leased line türkçesi Leased line nedir

  • Özel hat.
  • Kiralanmış hat.
  • Hızlı veri aktarımı hattı.
  • Kiralık devre.
  • Özel devre.
  • Kiralık hat.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.

Leased line ingilizcede ne demek, Leased line nerede nasıl kullanılır?

Leased : Kiraya verilmiş. Belli bir zaman dilimi için başka biriyle sözleşme yapılmış (mülkiyet hakkında). Kiralanmış.

Line : Kırıştırmak. Astar kaplamak. Sıralamak. Tenis, futbol, bilgisayar, bilişim, masa tenisi, sinema, televizyon, voleybol alanlarında kullanılır. Askı halatı. Oyun alanını bölen, sınırlayan, belirleyen boyadan şerit. Dizmek. Düzdizim çizgisi. Oyun alanını sınırlamak, belirli ölçü ve bölgeleri göstermek amacıyla yapılan ayırıcı doğru. (genellikle kireçli su ile çizilir.). Çizgi çizmek.

Absorption line : Soğurma çizgileri. Işınım yapan bir cismin ışığı , gaz halindeki aynı madde içinden geçip soğurulduğunda, bu ışığın tayfında görülen kararmış çizgiler.

Acauline : Çiçek saplarının toprak seviyesinden çıktığı, gövdesi olmayan bitkiler için kullanılan bir terim. Akaulesent.

Account line : Ana hesap defterine kaydedilmiş olan hesap hareketleri. Hesap kaydı.

Acetylcholine : Kolinerjik sinir uçlarında, kolin asetiltransferaz enzimi ileasetilkoenzim a’dankoline, asetil grubunun aktarılmasıyla oluşan, otonom sinir sisteminin tüm pregangliyoner nöronları, parasempatik sistemin postgangliyoner nöronları, sempatik sistemin bazı postgangliyoner kolinerjik nöronları, sinir-kas kavşaklarındaki sinir uçları ve beynin birçok bölümünden salgılanan, muskarinik ve nikotinik iki tip almacı bulunan küçük moleküllü nörotransmitter madde, ach. çoğunlukla uyarıca etkisi olmasına karşın, kalpte vagus sinirleriyle inhibitör etkiye sahiptir. İnsan vücudunda bulunan ve belirli ilaç tedavilerinde kullanılan kolin asetik asit esteri. Otomotik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir iplikciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmiter bir madde. Asetilkolin. Otonomik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir telciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmitter bir madde. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

 

İngilizce Leased line Türkçe anlamı, Leased line eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Leased line ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absolute device : Mutlak aygıt. Salt aygıt.

Dedicated line : Tahsisli hat. Adanmış hat.

Accelerator key : Hızlı erişim tuşu. Hızlandırma tuşu. Kısayol tuşu. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Hızlandırıcı tuş. İvmelendirme tuşu.

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Abort : Durdurmak. Ölü çocuk doğurmak. Bebek düşürmek. İmtina etmek. Tamamlamadan durdurmak. Yarımcık saklamak. Başarısızlıkla sonuçlanmak. Uşak salmak. Baş tutmamak. Erken doğum yapmak.

 

Acception : Kabul edilmiş anlam. Onaylama. Benimseme. Kabul.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Access key : Erişim anahtarı. (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş. Erişim tuşu.

Abbreviate : Özetlemek. İhtisar etmek. Kısaltmak. Kırpmak. Sadeleştirmek.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Leased line synonyms : access control entry, absolute loader, non switched line, abort sequence, accent char, access mechanism, ac adapter, private line, nonswitched line, access control.