Left a deep scar on him türkçesi Left a deep scar on him nedir

  • Onda derin iz bıraktı.
  • Onu derinden yaraladı (duygusal anlamda).

Left a deep scar on him ingilizcede ne demek, Left a deep scar on him nerede nasıl kullanılır?

Left : Sola ait. Sol taraf. Sol el. Sola. Bırakılan. Sol. Be.sola. Sol kanat. Kalmak. Sol tarafa.

A : Herhangi bir. Bir. Pek iyi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Miktar belirtir. La (müzik terimi). Amperin simgesi. (herhangi) bir. Argonun simgesi. Atom ağırlığı.

Deep : Deniz. Karışık. Derin. Dip. Ciddi. Koyuluk. Derinlik. Aşırı. Tok (ses).

Scar : Çizmek. Çizik. Sıyırmak. Yara yeri iyileştikten sonra kalan bağ dokusu, kabuk tabakası, nedbe, skatriks, skar. Yara veya benzeri patolojik bir değişimin iyileşmesini takiben doku üzerinde bıraktığı, bağ dokusundan ibaret iz, nedbe, sikatriks, skar, eskar. Yara izi. sklerozis. İz bırakmak. Dev kaya. Yalçın kaya. Eskar.

On : Makbul. İle. Olmakta olan. Hazır. Üzerinde. De. Giyilmiş. Açık. Çakırkeyif.

Left a scar on him : Onda derin iz bıraktı. Onu derinden yaraladı (duygusal anlamda).

Him : Onu. Ona. Kendi. O. (erkek) onu. Kendine.

Was left alone : Tek başına bırakıldı. Yalnız bırakıldı. Unutuldu.

Left adjust : Sola yanaştırmak. Sola hizalamak. Soldan ayarlamak. Sola yaslamak.

Left a void behind him : O gittikten sonra yerinin doldurulması zor oldu. Gittikten sonra herkesin boşluk hissetmesine neden oldu. Arkasında doldurulması zor bir boşluk bıraktı.