Mübarek ay nedir, Mübarek ay ne demek

  • Dinî bakımdan kutsal sayılan, özelliği veya önemi olduğuna inanılan ay

Mübarek ay tanımı, anlamı:

Mübarek : Çok saygı duyulan. Kutlu, kutsal. Kızılan, şaşılan (kimse veya şey). Beğenilen, sevilen şeyler için söylenen bir söz. Uğurlu. Verimli, bereketli.

Bakım : Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Bakma işi.

Kutsal : Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut. Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen. Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes.