Aspects türkçesi Aspects nedir

Aspects ile ilgili cümleler

English: We must examine the various aspects.
Turkish: Çeşitli yönleri incelemeliyiz.

English: He stressed the convenient aspects of city life.
Turkish: Şehir hayatının elverişli yönlerini vurguladı.

English: The instrumental case is one of the most graceful aspects of the Russian language.
Turkish: Araç durumu Rus dilinin en zarif yönlerinden biridir.

English: There are other aspects.
Turkish: Diğer bakış açıları var.

English: Education is one of the most essential aspects of life.
Turkish: Eğitim, yaşamın en temel yönlerinden biridir.

Aspects ingilizcede ne demek, Aspects nerede nasıl kullanılır?

Physiological aspects of colour : Rengin görünümsel özellikleri. Rengin görünüm açısından üç temel özelliği : türü, doygunluğu ve parlaklığı.

Economic aspects : Ekonomik yönler.

In all aspects : Nasıl bakarsan bak. Her haliyle. Nereden baksan. Nereden bakarsan bak. Her şekilde. Nereden bakılırsa bakılsın. Her yönüyle.

In many aspects : Birçok yönden.

Negative aspects : Dezavantajlar. Oluşuz yönler. Olumsuz taraflar.

Internal aspect : Herhangi bir olgu ya da sürecin dışsal yanı aracılığı ile bilinebilen, ancak bu dışsal yanı da yasalılık özelliği ile kendisi belirleyen özü. İçsel yan.

 

Various aspects : Değişik taraflar. Farklı taraflar. Değişik bakış açıları. Çeşitli boyutlar. Farklı yönler. Değişik boyutlar. Çeşitli yönler. Değişik yönler. Çeşitli taraflar. Farklı boyutlar.

Durative aspect : Bir fiilin -a zarf fiili şekli üzerine dur-, gör-, kal, gel-, koy- gibi tasvirci yardımcı fiillerin getirilmesi ile kurulan, oluş ve kılışa süreklilik özelliği katan birleşik fiil: gidedurmak, okuyadurmak, çıkagelmek, bakakalmak, bekleyegörmek vb. Sürerlik görünüşü. Süreklilik fiili.

Aspect ratio : Kesit oranı. Kanat açıklık oranı. En veya boy oranı. Görüntü boyutu. Görünüm oranı. Görüntü oranı. En-boy oranı. En boy oranı. Lastiğin yapısını tamamlamakta kullanılan, topuk ile sırt arası yüksekliğin yanaklar arası genişliğe bölünmesinden elde edilen sayı. Görselin genişliğinin yüksekliğine oranı.

Aspect system : Görünüm yöntemi. Bir konuyu ayrı ayrı açılardan saptayan fişlerdeki bilgileri bir bütün olarak göstermeyi sağlayan yöntem.

İngilizce Aspects Türkçe anlamı, Aspects eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Aspects ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Exterior : Dış taraf. Gösteriş. Dış. Dış görünüş. Dışardan gelen. Dış kaynaklı. Dışarı. Dışyüz. Dışarıda olan.

Front line : Ön çizgi. Cephe hattı. İleri hat.

Custody : Gözetim bakım. Koruma. Nezaret. Gözaltı. Velayet. Vesayet. Hapsetmek. Gözetim. Tutukluluk.

Bearings : Burç. Kerteriz. Mil yatağı. Mafsal. Yön tayini. Yatak.

 

Fronts : Alın. Paravan şirket. Sima. Yüzsüzlük. Paravan kişi. Yüz. Arsızlık. Ön taraf. Ön. Utanmazlık.

Comportment : Davranış.

Concepts : Kavramlar. Hayal etme. Kavram. Mefhum. Tasavvur. Fikir.

Argument : Tez. Üzerinde konuşma. Münakaşa. Düşünme. Yargılama. Çıkarım. İddia. Belge. Anlaşmazlık. Bilgisayar, fizik, tiyatro alanlarında kullanılır.

Directional : Yönsel. Geliş, yansıma, ışınım, yayınım gibi özellikleri sınırlı bir açıda olan bazı optik, elektronik araçların özelliğini belirtir genel terim. Yönelmiş. Yönlü. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Sinyal gönderen. Yönelimli. Yön ile ilgili. Yön sinyali alan.

Maintenances : Onarım. Koruma. Muhafaza. Savunma. Geçim. Geçindirme. Nafaka. Devam. Maişet.

Aspects synonyms : circumstance, assess, frontages, apprehension, sphere, face, external view, feature, cases, features, handlings, epiphanies, facet, case, attendances, apprehensions, epiphany, outlook, brow, visages, colouring, outlooks, common ground, in terms of, behaviors, exposures, respect, front facade, orientation, keeping, landscape, custodies, disposition.