Magnet o electric induction türkçesi Magnet o electric induction nedir

  • Mıknatıssal irkilim.
  • Mıknatıssal akının değişimi ile yük-süren kuvvet oluşumu.
  • Fizik alanında kullanılır.

Magnet o electric induction ingilizcede ne demek, Magnet o electric induction nerede nasıl kullanılır?

Magnet : Mıknatıs. Nebraska eyaletinde yerleşim yeri. Demirkapan. Bir elektrik akımı üzerinde kuvvet etkisi ile kendini belli eden ve demir mıknatıssal tozları çekebilen demir ya da çelik nesne. Fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Komşu cisimde bir mıknatıslı alan oluşturan cisim. Elektrikli mıknatıs.

O : Oksijenin simgesi. Sıfır. Ya. Hey.

Electric : Çok heyecanlı. Çıngılı. Çıngıyla ilgili. Çıngılık.

Induction : Escherichia coli hücrelerinde, substrat varlığında o substrata özgü enzimin ortaya çıkması. örnek: ortamda laktozun varlığında birkaç dakikada 5000 molekül beta galaktozidaz enziminin meydana gelmesi. Tetikleme. Özelden genele, tikelden tümele giderek ya da olguların gözleminden genelliklere vararak bilgi üretme yöntemi. Emme. Mıknatısla ya da kıvıl bir alan etkisiyle bir özdek içinde ucayların oluşması. mıknatıs alanı değişirken kıvıl alan ya da akım oluşması. Biyoloji, fizik, kimya, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Göreve getirme. Eyletme. Göreve başlatma. Giriş.

 

İngilizce Magnet o electric induction Türkçe anlamı, Magnet o electric induction eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Magnet o electric induction ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absolute units : Saltık birimler. Salt birimler. Temel kütle. Temel birimler olarak uzunluk, zaman ve kütleyi alan birimler kümesi.

Abnormal reflection : Olağandışı yansıma. Üşeryuvar (iyonosfer) katmanının dönüşül sıklığının üstündeki telsiz dalgalarının yansıması.

Abampere : On amperlik çıngı cereyan birimi. Saltık birim dizgesindeki elektrik akımı yeğinliği birimi. 10 ampere eşit akım birimi. 10 amper birim. Saltık ampere. On amper.

Absolute zero : Salt sıfır. Mutlak sıfır. Saltık sıfır. Saltık sıcaklık ölçeğinde sıfır noktası : -273°c. Mutlak sıfır noktası (eksi 273 derece santigrat).

Absolute magnitude : Mutlak büyüklük. Saltık büyüklük. 10 parsek (3,26x10 ışık yılı) uzağındaki bir yıldızın görünür büyüklüğü.

Absorption loss : Emme yitiği. Bir ortamdan geçen ya da bir ortamın yüzeyinden yansıyan bir erke türünün bir kesiminin başka bir erkeye dönüşerek yitimi. Soğurma kaybı. Emme yitmesi. Absorpsiyon kaybı. Soğurum yitimi. Emme kaybı.

 

Accumulation coefficient : Bir yüzeyde yüzerilen özdecik yoğunlaşması artış hızının, söz konusal özdeciklenin değişim evresindeki yoğuşumuna oranı. Birikim katsayısı.

Absolute concentration : Birim oylumda bulunan özdek, erke ya da başka bir varlık tutarı; santimetre küp başına erg ya da sayı olarak verilir. Saltık derişim.

Accelerometer : Hızlanmayı. Devinen bir cismin ivmesini ölçen aygıt. İvme ölçer. Doğrusal ya da dönel ivmeyi ölçme işinde kullanılan aygıt. İvmeölçer. İvmeyi ölçen aygıt. Gösteren ve kaydeden bir cihaz (havacılık). İvmeyi ölçen. Akselerometre.

Abcoulomb : On kulon. Cgs sisteminin elektromanyetik birimi. Saltık birimler dizgesindeki elektrik yükü birimi. Abkulon. Saltık coulomb.

Magnet o electric induction synonyms : absorption band, absorption edge, absorptiometer, acoustic absorptivity, absorptivity, acoustic feedback.