Matureness türkçesi Matureness nedir

Matureness ingilizcede ne demek, Matureness nerede nasıl kullanılır?

Immatureness : Hamlık.

Prematureness : Zamanından önce olma. Erken oluşma.

Mature economy : Nüfus artış hızının düştüğü ve milli gelirden sermaye birikimine ayrılan pay azalırken tüketimin payının arttığı sanayileşmenin ileri aşamasında bulunan ekonomi. Olgun ekonomi.

Mature egg : Olgun yumurta. Yumurta sarısı oluşumunu tamamlamış, yağ damlacıkları çekirdeğe yakın bir noktada tek kütle durumuna gelmiş ve döllenebilir özellikteki yumurta.

Mature fish : Ergin balık. Eşeysel olgunluğa erişmiş, yumurta veya sperma vermeye hazır olan dişi ve erkek balıklar, olgun balık. Olgun balık.

Mature woman : Olgun kadın.

Matured date : Vade tarihi.

Matured : Olgun. Vadesi gelmek. Olgunlaştırmak. Olgunlaşmış. Olmak. Olgunluğa erişmiş. Mütekamil. Olgunlaşmak. Vadesi gelmiş.

Mature stage : Olgunluk evresi. Yer biçimlerinin aşınmalar sırasındaki gelişme döneminde, gençlik evresinden sonra gelen evre.

Mature soil : Olgun toprak.

İngilizce Matureness Türkçe anlamı, Matureness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Matureness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Timesaving : Zaman kazandıran.

Mellowness : Yumuşamışlık. Yumuşaklık. Tatlılık. Hoşgörü.

Maturities : Muacceliyet. Ergenlik.

Deferments : Tecil. Tehir. Ertelenme. Talik. Ödemeyi geciktirme. Erteleme. Gecikme.

Maturity date : İşlem tarihi. Termin. Vade kabul tarihi. Vade dolumu. Tahvillerin geri ödeme tarihi. Vade bitimi. Vade tarihi. Ödeme tarihi. Vade sonu.

Puberty : Ergenlik yaşı. Rüşt. Puberti. Ergenlik çağı. Buluğ çağı. Puberte. Erinlik. Ergenlik dönemi.

Expiry : Süre sonu. Vade bitimi. Bitiş. Bitim. Süresi dolma. Son. Sona erme. Vade hululü. Hitam.

Puberties : Rüşt. Buluğ. Ergenlik çağı. Delikanlılık. Ergenlik yaşı. Gençlik. Buluğ çağı. Buluş. Ergenlik.

Deferral : Henüz gerçekleşmemiş bir gelirin veya giderin bilançoda izlenmesi. Ertelenme. Daha sonraki tarihe alma. Tecil. Henüz gerçekleşmemiş bir gelirin veya giderin hesaplarda izlenmesi. Erteleme. Borcu ödemede gecikme. Gecikme.

Refinements : İncelik. Zariflik. Naziklik. Saflık. Geliştirme. Düzeltme. Tasfiye. Kibarlık. Arıtma.

Matureness synonyms : post menopause, post maturity, fixed term, ripeness, age, majorities, mature, discretion, spiral spring, redemption date, maturity, youth, expiration, expirations, dies, credit, nubility, state, fullness, self sufficiency, immature, age of consent, refinement, adulthood, adultness, deferment, fixed date, perfections, expiries, majority, nubilities, perfection.

Matureness zıt anlamlı kelimeler, Matureness kelime anlamı

Immaturity : Toyluk. Gelişmemişlik. Hamlık. Olgun olmama. İmmatürite.

Immature : Gelişmemiş. Toy. İmmatür. Olmamış. Çocukça. Seksüel olgunluğa ulaşmamış. Cinsel olgunluğa ulaşmamış. tam gelişmemiş. Olgun olmayan. Olgunlaşmamış.

Greenness : Tazelik. Yeşil olma. Hamlık. Acemilik. Toyluk. Çiğlik. Yeşillik.

Matureness antonyms : mature.

Matureness ingilizce tanımı, definition of Matureness

Matureness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The state or quality of being mature. Maturity.