Mealy mouthed türkçesi Mealy mouthed nedir

Mealy mouthed ingilizcede ne demek, Mealy mouthed nerede nasıl kullanılır?

Mealy : Unlu. Unsu (duyusal). Kırçıllı. Solgun. Unumsu. Un gibi.

Mouthed : Ağızlı.

Mealy bugs : Kabuk ya da kalın deri yerine, un serpilmişe benzer mumlu maddelerden oluşan örtüsüyle en çok süs bitkileri üzerinde rastlanan ve ana böceklerin salgıladığı pamuğumsu yumakçıklar içinde gelişen eşkanatlılar familyası; pamuklubitler, mumlubitler, yünlübitler. Unlubitler.

Mealybug : Unlu biti.

Mealybugs : Unlu biti.

Mealymouthed : Bir öyle bir böyle diyen. Yapmacık. Samimiyetsiz. Bir dediği bir dediğini tutmayan. İçten pazarlıklı. Yapmacık tatlı dilli. Yalandan tatlı dilli. Çatal dilli.

İngilizce Mealy mouthed Türkçe anlamı, Mealy mouthed eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Mealy mouthed ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Pharisaical : Mürai. İkiyüzlü. İki yüzlü. Dindarlık taslayan (kimse). Yalancı sofu. Farisilere ait.

Unfriendly : Hasmane. Nahoş. Düşmanca. Frigo. Soğuk. Dostça olmayan. Sokulgan olmayan.

Mealymouthed : İçten pazarlıklı. Yalandan tatlı dilli. Çatal dilli. Bir öyle bir böyle diyen. Yapmacık. Bir dediği bir dediğini tutmayan.

 

Hypocrites : Mürai. Münafık. İkiyüzlü. İkiyüzlü kimse. İki yüzlü. Zerk-füruş.

Formals : Şekle ait. Tuvalet. Şekilsel. Gece elbisesi. Formel. Kanuna göre. Şekli. Resmi. Düzgün. Muntazam.

Hypocrite : Zerk-füruş. Mürai. Münafık. İkiyüzlü. İki yüzlü. İkiyüzlü kimse.

Bootlickers : Yaltakçı. Yalaka. Kıç yalayıcı. Çanak yalayıcı. Yağcı. Dalkavuk.

Hypocritic : İkiyüzlü. Hipokritik. İçten olmayan.

Dissimulator : Sahte veya yanıltıcı bir şekilde davranan kimse. İki yüzlü. Asıl asıl amaçlarını gizleyen kimse.

Obsequious : Boyun eğen. İtaatkar. Yalakalık yapan. Aşırı saygılı. Yaltakçı. Şakşakçı. Yağcı. Dalkavukluk eden. Yaltaklanan.

Mealy mouthed synonyms : hypocritical, pharisees, slimy, distant, fawning, pharisee, hollowhearted, insincere, dissimulators, bootlicker, hollow hearted, formal, double minded.