Medical aid türkçesi Medical aid nedir

  • Tıbbi yardım.

Medical aid ingilizcede ne demek, Medical aid nerede nasıl kullanılır?

Medical : Tıp. Tıbbi. Medikal. Tıbba ait. İyileştirici. Sağlık. Tıbbi muayene. Tedavi edici. Sıhhi.

Aid : Bir iktisadi karar biriminin kendi iktisadi gücünü ve olanaklarını başka birisi için kullanması. gelişmiş ülkelerin veya uluslararası kuruluşların, azgelişmiş ülkeleri iktisadi olarak kalkındırmak veya sosyal amaçlarla verdikleri çok düşük faizli veya karşılıksız aktarımlar. krş. bağış, bağlı kredi, bağlı olmayan kredi, koşullu kredi. El uzatmak. Destek. İane. Yardımcı olmak. Alet. İnfak. Yardım. Bilgisayar, iktisat alanlarında kullanılır. Yardim etmek.

Medical act : Muayene, tanı, tedavi gibi tıbbi uygulamaların hukuksal olarak ifadesi. Tıbbi fiil.

Medical advice : Doktor tavsiyesi. Sağlık konusunda öğüt. Sağlık öğüdü.

Medical assistant : Sağlık memuru. Tıp asistanı.

Medical attendance : Tıbbi bakım.