Medical act türkçesi Medical act nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Tıbbi fiil.
  • Muayene, tanı, tedavi gibi tıbbi uygulamaların hukuksal olarak ifadesi.

Medical act ingilizcede ne demek, Medical act nerede nasıl kullanılır?

Medical : Tıbbi. Sıhhi. Tıbbi muayene. Tıp. Medikal. İyileştirici. Sağlık. Tedavi edici. Tıbba ait.

Act : Eylem. Yapmak. Bir tiyatro yapıtında olay dizisinin ana kesimlerini oluşturan ve kendi içinde bütünlüğü olan bölüm. Numara yapmak. Yasa. Bölüm. Çeşitli güdülerden kaynaklanan ve tanısal bir içeriği olan amaçlı davranış. Hukuk, kimya, sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Hareket etmek. Rol yapmak.

Medical advice : Sağlık konusunda öğüt. Sağlık öğüdü. Doktor tavsiyesi.

Medical aid : Tıbbi yardım.

Medical assistant : Sağlık memuru. Tıp asistanı.

Medical attendance : Tıbbi bakım.

İngilizce Medical act Türkçe anlamı, Medical act eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Medical act ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

 

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Abdomen : Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın. Batın. Abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Karın (böcek gövdesinde). Karnın altı.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Medical act synonyms : abdominal ovariectomy, abaxial, abdominal pain, abdominal palpation, a band, abattoir.