Medical türkçesi Medical nedir

Medical ile ilgili cümleler

English: Ali can't get along on his salary because he has high medical expenses.
Turkish: Ali yüksek sağlık giderleri olduğu için maaşıyla geçinemiyor.

English: Ali didn't require medical attention.
Turkish: Ali tıbbi müdahele gerektirmiyordu.

English: Ali refused medical attention.
Turkish: Ali tıbbi müdaheleyi reddetti.

English: A growing child who doesn't seem to have much energy perhaps needs medical attention.
Turkish: Büyümekte olan enerjisi olmayan bir çocuğun belki de ilaçlara ihtiyacı vardır.

English: Ali is engaged in medical research.
Turkish: Ali tıbbi araştırma ile iştigal etmektedir.

Medical ingilizcede ne demek, Medical nerede nasıl kullanılır?

Medical act : Tıbbi fiil. Muayene, tanı, tedavi gibi tıbbi uygulamaların hukuksal olarak ifadesi.

Medical advice : Sağlık konusunda öğüt. Sağlık öğüdü. Doktor tavsiyesi.

Medical aid : Tıbbi yardım.

Medical assistant : Tıp asistanı. Sağlık memuru.

Medical attendance : Tıbbi bakım.

Medical checkup : Sağlık kontrolü.

Medical certificate : Hekim raporu. Sağlık raporu. Doktor raporu. Rapor.

Medical book : Tıp kitabı.

Medical bill : Hastane faturası.

 

Medical cinematography : Tıp konusunda araştırma ve uygulama filmleri gerçekleştirmekle uğraşan sinema kolu. Tıp sineması. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

İngilizce Medical Türkçe anlamı, Medical eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Medical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Healthful : Sağlıklı. Şifa verici. Sıhhatli. Hasiyetli. Sağlığa yararlı. Yararlı. Sağlık için faydalı.

Sanitary : Sağlıksal. Sağlıkla ilgili. Temiz. Umumi tuvalet. Hijenik. Hijyenik. Sağlığa ait. Sağlığa ilişkin.

Medical examination : Muayene. Doktor muayenesi. Tıbbi tetkik. Adli tıp muayenesi. Sağlık muayenesi. Sağlık kontrolü.

Regenerative : Yenilemeli. Yenileyici. Hayat veren. Tazeleyici. Yeniden yaratıcı. Canlandırıcı. Düzeltici.

Therapeutic : Sağlığa yararlı. Terapötik. Sağlığa kavuşturucu. Sağaltıcı. Terepatik. Tedaviye ait, tedavi edici. Tedaviyle ilgili.

Aesculapian : Şifa tanrısı. Tıp tanrısı ile ilgili.

Healingly : İyileştirme sağlayacak şekilde. Terapötik bir şekilde.

Recuperative : İyileştiren. Reküperatif. Güçlendiren. Sağlığa iyi gelen. İyi gelen. Sağlığına yeniden kavuşturan. Şifalı.

Surgical : Sürjikal. Ameliyat. Ameliyatla yapılan. Ameliyatlarda kullanılan. Cerrahi amaçlı. Cerrahiye ait. Cerrahi. Cerrah ve ameliyatla ilgili olan, şirurjikal.

 

Medical synonyms : medicals, healthiness, physicked, healing, american standard, sanitaries, healers, therapeutical, sanitarians, fitness, meliorative, good health, curatives, medicine, salubrity, rehabilitative, nutritiousness, treater, medicines, iatric, alterative, health, johnson and johnson, physic, iatrical, hygienics, reformative, medicining, amendatory, remedial, healths, medicinal, curative.

Medical zıt anlamlı kelimeler, Medical kelime anlamı

Surgical : Ameliyatla yapılan. Cerrahi amaçlı. Tıbbi. Sürjikal. Ameliyatlarda kullanılan. Cerrah ve ameliyatla ilgili olan, şirurjikal. Cerrahiye ait. Cerrahi. Ameliyat.

Medical ingilizce tanımı, definition of Medical

Medical kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Medical services. Of, pertaining to, or having to do with, the art of healing disease, or the science of medicine. A medical dictionary. As, the medical profession. Medical jurisprudence.