Mensup nedir, Mensup ne demek

Mensup; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili, -den olan, -e bağlı (kimse)

"Mensup" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bu cemiyetin mevcudiyeti ve faaliyeti ordu mensuplarının asabiyetini tahrik ediyordu." - Atatürk

Mensup isminin anlamı, Mensup ne demek:

Erkek ismi olarak; Bir kimseyle, bir şeyle ilgisi veya bağıntısı bulunan.

Mensup anlamı, tanımı:

Mensup olmak : Bir şey veya kimseyle bağıntısı olmak.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Bağlantı : Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman. İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ.

İlişkili : İlişkisi olan.

Mensup ile ilgili Cümleler

  • Herhangi bir dine mensup olabilirsiniz bu benim bileceğim iş değil.
  • Hiçbirimiz mensup olduğumuz toplumdan alâkamızı kesemeyiz.
  • İslamiyete inanan insanların ataları hangi dine mensuptu?
  • Hangi dine mensup olduğunuz beni alakadar etmiyor.

Diğer dillerde Mensup anlamı nedir?

İngilizce'de Mensup ne demek? : adj. companion

Fransızca'da Mensup : adhérent/e [le][la]

Almanca'da Mensup : angehörig

Rusça'da Mensup : n. член (M)

adj. относящийся, причастный, родственный